Svenska företag på efterkälken med jämställdhet och mångfald

HR & Arbetsmiljö En undersökning från Sapio Research och Workday visar att Sverige och svenska företag är sämre än merparten av länder i Europa när det gäller jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. 

Svenska företag på efterkälken med jämställdhet och mångfald
70% av de svenska företagen menar att deras ledning ser jämställdhet och inkludering som viktigt, jämfört med det europeiska genomsnittet på 75%. Foto: Adobe Stock

Studien bygger på intervjuer med och information från HR-chefer och andra på 2 200 storföretag varav 106 svenska där 76% av företagen har med fler än 1 000 anställda. Sverige hamnar först på plats 11 av 15 länder när det gäller jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

70% av de svenska företagen menar att deras ledning ser jämställdhet och inkludering som viktigt, jämfört med det europeiska genomsnittet på 75%. Endast 26% av de svenska företagen menar att ledningen ser det som ”vitally important for the company”, att jämföra med genomsnittet på 36%.

De medverkande svenska företagen är också mindre diversifierade gällande etnicitet (45% anser att deras arbetskraft är diversifierad gällande olika etniciteter jämfört med genomsnittet på 59%), att deras arbetsplats är mindre inkluderande gentemot människor med funktionshinder (42% jämfört med 55%) samt olika åldersgrupper (58% jämfört med 63%).

Endast 66% av de svarande i Sverige uppger att de tillhandahåller utbildning inom jämställdhet och inkludering för åtminstone några personer i organisationen (europeiskt genomsnitt 75%).

Fler företag i Sverige anser att det är en utmaning att registrera frågor rörande jämställdhet och inkludering (64% jämfört med genomsnittet på 58%).

Färre företag i Sverige har en särskild budget för frågor som rör jämställdhet, 65% jämfört med det europeiska genomsnittet på 76%

87% av de svenska företagen använder IT för att stödja initiativ gällande jämställdhet och inkludering, lägre än det europeiska genomsnittet på 92%.

Endast 20% av de svenska företagen uppger att de mäter funktionshinder, jämfört med ett europeiskt genomsnitt på 40%. 18% mäter socioekonomisk bakgrund (genomsnittet i Europa är 30%).

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.