Svenskarna väljer bort kollegorna efter pandemin

HR & Arbetsmiljö Knappt hälften av svenskarna anser att den sociala gemenskapen med kollegor inte är lika viktig nu jämfört med före pandemin. Men vissa saknar den – särskilt yngre, där en av fyra värderar gemenskapen mer nu än före pandemin visar en ny undersökning.

Svenskarna väljer bort kollegorna efter pandemin
SAS undersökning visar att cirka 14 procent av de svenska konsumenterna började att använda en digital handelstjänst för första gången under pandemin. Foto: Adobe Stock

Bland de med barn, och i synnerhet de med små barn, upplevs balans i livet viktigare nu än innan pandemins utbrott. Det visar en undersökning av Sifo gjord på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nästan hälften (45 procent) av svenskarna värderar den sociala gemenskapen med kollegor lägre än före pandemin enligt undersökningen. Men alla har inte tröttnat på kollegorna. 19 procent värderar den högre och 34 procent ser fortfarande gemenskapen med kollegor som lika viktig än före pandemin. Framför allt är det bland unga i åldern 18 till 34 år som kollegan stigit i värde, där en av fyra värderar gemenskapen mer nu medan 31 procent har en oförändrad inställning. 41 procent värderar den lägre. Samvaron på jobbet verkar minst viktig för äldre mellan 50 och 65 år, där 49 procent värderar den lägre och endast 13 procent värderar den högre.

– Under pandemin har många jobbat på distans och varit helt bortkopplade från sina kollegor. Fysiska möten och häng vid kaffeautomaten har helt försvunnit. Enligt en del forskare* är det sociala samspelet och kunskapsutbytet centralt både för företags konkurrenskraft och för oss som individer. Att ingå i ett större sammanhang som man trivs i är viktigt för upplevelsen av lycka i arbetslivet. Företag måste hitta sätt att uppmuntra detta och hitta nya sätt att mötas, annars riskerar vi en social baksmälla för att folk prioriterar bort gemenskapen, säger Anna Edshage, ansvarig för Kvadrats Göteborgskontor.

Även balans i livet är någonting som många värderar annorlunda jämfört med före pandemin. Totalt värderar 35 procent balans i livet högre nu. För dem med barn är det ännu viktigare – fyra av tio anser det jämfört med tre av tio för dem utan barn. Det har blivit särskilt värdefullt för föräldrar med små barn, upp till tre år, där 46 procent värderar balans i livet högre nu.

– Många, framför allt de med yngre barn, har i och med pandemin och hemarbete fått en bättre balans i livet utan tidskrävande pendling. Detta är också en grupp som är väldigt positiva till att starta eget – bland de med barn upp till tre år har nästan hälften (48 procent) drömt om att starta eget och därmed ännu mer kunna styra över sin egen tid, fortsätter Anna Edshage.

Entreprenör och egenföretagare är också de yrken som ligger överst på listan över drömyrken för denna grupp. 11 procent av föräldrarna uppger att deras drömyrke är egenföretagande, medan 6 procent uppger entreprenörskap och att förverkliga sin dröm som drömyrke.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.