Därför slår nyföretagandet rekord under pandemin

Nyföretagande Många som drömt om att starta eget har gjort slag i saken under pandemin. Under årets första nio månader startades rekordmånga nya företag. Men så är också egenföretagarna i många fall lyckligare än andra, visar en undersökning.

Därför slår nyföretagandet rekord under pandemin
Rekordmånga nya företag har startats i år. Foto: Stock Adobe.

Det är programvarubolaget Visma som bearbetat Bolagsverkets statistik och kommit fram till att nyföretagandet varit rekordstort hittills i år.

Under perioden januari – september startades nästan 57 000 nya företag, varav drygt 45 000 aktiebolag och resten enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag. Det är en ökning med 8 procent jämfört med samma period i fjol. Inte sedan 2011 har Sverige fått så många nya företag under årets tre första kvartal.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Att svenskarna fortsätter att starta eget är mycket glädjande och samtidigt helt avgörande för att Sverige ska klara sysselsättning och välfärd framöver, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs i en kommentar.

Blekinge i topp

Statistiken visar också att nyföretagandet ökar i 19 av 21 län. Störst är ökningen i Blekinge, där antalet nyregistreringar var 17 procent högre under årets tre första kvartal jämfört med samma period i fjol. Därefter följer Kronoberg och Västerbotten med 16 procents uppgång.

Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs.
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs. Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs.

De enda län som backar är Norrbotten och Västmanland med en nedgång i nyföretagandet på 1 respektive 2 procent.

Boo Gunnarson betonar vikten av att beslutsfattarna skapar förutsättningar för nya företag att växa och utvecklas.

– Småföretagarna spelar en stor roll för kommunernas utveckling och intäkter. De skapar lokala arbetstillfällen och bidrar till ett bredare näringsliv som är mindre konjunkturkänsligt, säger han.

Var tredje har drömmen

Att svenskarna fått en mer positiv syn på egenföretagande bekräftas också i den undersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat. Undersökningen visar att mer än var tredje – 36 procent – av de som i dag har en anställning någon gång drömt om att starta eget.

För 15 procent av dessa har pandemin kommit att påverka hur man resonerar kring starta eget-planerna, varav 58 procent uppger att de nu är mer positiva till att starta eget än före pandemin.

Det skulle i så fall motsvara cirka 135 000 personer som nu bär på drömmen om ett eget företag.

– Anledningarna till att fler utvecklat tankarna på att starta eget är givetvis många. Men många har fått en försmak på friheten att kunna styra sin tid mer själv och att det är enklare att få familjepusslet att gå ihop när man inte har behövt åka till ett kontor under pandemin, kommenterar Anna Edshage, ansvarig för Kvadrats Göteborgskontor.

Lyckligare än andra

Undersökningen belägger också att egenföretagande kan vara en väg till lycka. De tillfrågade egenföretagarna uppger att de har ett lyckligt arbetsliv i högre grad än de som är anställda – 88 procent jämfört med 81 procent.

Egenföretagarna vill också jobba längre i livet än de som är anställda. Endast 35 procent vill gå i pension i åldern 60 – 65 år, medan 40 procent vill gå efter fyllda 65 år. Det kan jämföras med de som är anställda, där 49 procent vill gå i pension i åldern 60 – 65 år och 30 procent efter fyllda 65 år.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19 – 27 augusti 2021. Totalt intervjuades 2 385 personer i åldern 18 – 65 år och i sysselsättning, varav 449 egenföretagare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.