Skillnader i ledares syn på jämställdhetsarbetet

Jämställdhet I ett examensarbete vid Högskolan i Gävle har studenter studerat det kvinnliga respektive det manliga ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor. Studien upptäckte att det här fanns stora skillnader.

Skillnader i ledares syn på jämställdhetsarbetet

Studenterna Alen Bibic och Emelie Krusing ville med sina studier få ökad förståelse för skillnader och likheter som finns mellan hur det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för sitt CSR-arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det visade sig att de manliga respondenterna upplevde att jämställdhetsarbetet ofta styrdes av den övergripande CSR-policyn. De kvinnliga respondenterna upplevde däremot att det kvinnliga ledarskapet arbetade med jämställdhet i större omfattning och mer noggrant än det manliga ledarskapet.

Läs mer: Nytt webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

De manliga ledarna upplevde att den största skillnaden med jämställdhetsarbetet inom ramen för CSR låg i linje med de typiska karaktärsdragen för de olika ledarskapsstilarna. De ledare som styrde på ett typiskt kvinnligt sätt, genom att använda sig av mer stöttande, empatiskt och demokratiskt ledarskap, i det vardagliga arbetet styrde även på ett sådant sätt i jämställdhetsfrågorna.

De kvinnliga ledarna upplevde att den största skillnaden mellan de ledare som styrde på ett kvinnligt sätt och de ledare som styrde på ett manligt sätt i arbetet med jämställdhet inom ramen för CSR ligger i tydligheten och viljan i att göra en förändring på området. De kvinnliga ledarna menar att de ledare som hade det kvinnliga ledarskapets egenskaper poängterade vikten av jämställdhet i större utsträckning än det manliga ledarskapet. Dessa typer av ledare har även varit tydliga med att förklara för medarbetarna hur organisationen ska jobba med dessa frågor. Vilket kopplas till en av det kvinnliga ledarskapets hörnstenar, nämligen att arbeta framtidsorienterat.

Läs mer: Trevliga kvinnor får mindre i lönekuvertet

De kvinnliga medarbetarna upplevde även att de hade mer att säga till om under ledare som karaktäriserades av det kvinnliga ledarskapet. En annan stor skillnad som framhävs av de kvinnliga respondenterna är att de anser att deras synpunkter på olika områden har mynnat ut i förändringar i större utsträckning hos de ledare som byggt sitt ledarskap på det typiska kvinnliga ledarskapets egenskaper.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.