Innovation en förutsättning för hållbarhet och lönsamhet

Förändringsledning Värdet av att tänka nytt har aldrig varit så tydligt som nu, efter pandemins omtumlande stålbad och med en allt tydligare samhällsdebatt med krav på en radikal klimatomställning. Framtiden är osäker, oförutsägbar och riskfylld, men också fylld av möjligheter för de företag och organisationer som tar till sig av de nya tekniska innovationer som finns tillgängliga.

Innovation en förutsättning för hållbarhet och lönsamhet
Ola Ringström

– Vår vardag är i ständig förändring med nya sätt att organisera oss, hitta nya distributionskanaler, utvärdera och införa nya tekniker och processer. Vi ser en ökad konkurrens om humankapitalet och värdet av att ta tillvara på kunskaper hos varje enskild medarbetare är större än någonsin. Både för att nyttja deras kompetens och för att de ska bli en central del av verksamhetens utveckling. I den här världen är ett innovativt tänkande och vilja att ta till sig förändringsprocesser en förutsättning för att fortsätta skapa lönsamhet och driva utvecklingen mot en grönare världsekonomi, säger Ola Ringström, vd på AI-företaget SAS Institute Sverige.

Men kan man kombinera lönsamhet, hållbarhet och innovation?

– Ja absolut! säger Ola och fortsätter: Det är till och med nödvändigt. Man kan formulera det som Paul Polman, före detta VD för Unilever, som sa att det inte finns någon motsättning mellan vinst, hållbarhet och innovation – tvärtom förutsätter de varandra och kan faktiskt stärka varandra.

Han menar att i den innovationsdrivna ekonomin kommer data och dataanalys att vara centrala resurser för den nödvändiga omställningen. Datadriven innovation stöper om och förändrar i princip alla branscher idag.

– Att kunna ta snabba beslut baserade på korrekt och säker analys av nyckelfaktorer blir helt enkelt enklare att ta om du har ett innovativt tänkande som ett grundfundament i din organisation.

Ett exempel Ola Ringström nämner är 5G-tekniken, där värdet av realtidsanalyser och AI kommer att ta ordentlig fart och bidra till utveckling av produkter, tjänster och oväntade upplevelser och kundvärden.

– Enligt World Economic Forum kan användningen av digital teknik minska det globala koldioxidutsläppet med hela 15 procent, vilket utgör nästan en tredjedel av den minskning som anses behövas innan 2030. Sensorer som kopplas upp med 5G och tillhandahåller energidata i realtid ska göra det möjligt att förutsäga energibehov med större exakthet och att optimera lagring och användningen av förnyelsebar energi.

– Innovationsarbete som främjar hållbarhet är bara ett exempel på nyttan med dataanalys. Dataanalys är inte bara en möjliggörare för att effektivisera och optimera produktion och distribution av elektricitet. Samma metoder för optimering finns inom en lång rad tillämpningar inom industri och logistik. För att fatta beslut i sådana miljöer krävs dataanalys i realtid och AI, menar Ola Ringström.

Att realisera en innovationsmiljö som har kapacitet att bidra till en positiv utveckling både utifrån hållbarhet och ekonomi är ingen självklarhet. Det behöver göras i väl valda steg och med tydliga incitamentsmodeller. Ola menar att många incitamentsstrukturer kan vara direkt kontraproduktiva för den innovationshöjd vi vill nå inom verksamheterna.

– En av de avgörande faktorerna för att lyckas är att innovation behöver bli en integrerad del av ett företag med fokuserade roller på samma sätt som försäljning, ekonomi och ända in i styrelserummen. Idag ser vi lite för ofta mål som ska styra anställda och organisationer åt rätt håll, men samtidigt uppmuntrar vi prestationer åt motsatta håll. När vi får ordning på de interna strukturerna har vi kommit en bra bit på väg, säger Ola Ringström och avslutar:

– Ett innovativt förhållningssätt kan bidra till verksamhetens alla områden – inte bara produkt- och tjänsteutvecklingen. En innovativ kultur kan bidra till ledning, organisation, sälj, marknad på olika nivåer. Och för att ta tillvara denna kapacitet krävs möjlighet för medarbetarna att kanalisera sin innovation.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.