Ständig förändring kräver ständig anpassning

Förändringsledning Samtidens höga förändringstakt utmanar oss. Många kämpar med högt tempo, komplexitet och ständiga förändringar i en intensiv och ansträngd arbetsvardag. Det är tufft på jobbet för väldigt många.

Ständig förändring kräver ständig anpassning
Ylva M Andersson

Den nya boken Leda i ständig förändring, skriven av Ylva M Andersson, är en guide för hur organisationen kan stå stadigt och tryggt nästa gång den skakas av en oväntad händelse.

– Ambitionen med boken är att ge chefer och ledare idéer och verktyg för att stå stadigt och tryggt och lyckas bättre nästa gång du och din organisation skakas av en oväntad, turbulent händelse, säger Ylva M Andersson. För det kommer att hända. Kanske i eftermiddag. Kanske om en månad. Kanske om ett år.

Vår tids tvära kast, snabba ryck, tekniksprång, nya aktörer och nya beteenden innebär att vi måste förstärka vår förmåga till kreativitet och fantasi. Den som vill fortsätta att vara konkurrenskraftig och framgångsrik behöver hela tiden utveckla nya idéer och koncept samt pröva originella metoder som skapar värde och affärsnytta.

Boken handlar om att frigöra företagets – och varje medarbetares – fulla kapacitet med fokus på tre saker: kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation.  Denna treenighet krävs för att identifiera och frigöra organisationens samlade kreativa tillgångar. Det är förmågan att förädla varje medarbetares innovativa kompetens och omsätta den till affärsnytta som skiljer vinnarna från förlorarna framöver.

Ylva M Andersson har gedigen erfarenhet av att leda transformationer i olika branscher och stötta organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring. Hon är utbildad journalist och har haft tunga chefsbefattningar på flera av de största mediehusen såsom TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television. Sedan 2016 driver Ylva bolaget MAY Strategies som utvecklar ledare och deras team.

Boken ges ut av förlaget Liber.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.