Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

Medarbetare I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I boken ”Relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt” beskrivs hur psykologiska kontrakt utvecklas, förändras, balanseras och vilka följder ett kontraktsbrott kan få. Den är skriven av Kerstin Isaksson, legitimerad psykolog och professor emerita i psykologi vid Mälardalens högskola. Hon har lång erfarenhet av undervisning och forskning om arbetslivets psykologi i samarbete med företag och organisationer.

Läs mer: Viktigt att vd har självmedkänsla

Läsaren får i boken ta del av omfattande forskning med utgångspunkt i svenskt arbetsliv som kompletteras med internationella jämförelser. Fallbeskrivningar från svenska arbetsplatser illustrerar vikten av psykologiska kontrakt i olika situationer, exempelvis omorganisationer och nedskärningar.

Läs mer: Hur betalar man för engagemang?

”Relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt” ges ut av bokförlaget Liber.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.