Viktigt att vd:n har självmedkänsla

Ledarskap Det har skett ett skifte i perspektivet när det gäller synen på ledarskap. Det har förändrats från ett individperspektiv till ett större fokus på organisatoriska förutsättningar. Ny forskning presenterar lösningar för ett hälsofrämjande ledarskap som också visar på hur chefen själv ska hålla.

Viktigt att vd:n har självmedkänsla

Nyligen presenterade forskare från Stockholms universitet och Göteborgs universitet forskning inom området och Prevent och Suntarbetsliv visade konkreta verktyg för ett hälsofrämjande och hållbart ledarskap.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– För oss är det viktigt att forskningen kommer till nytta i arbetslivet. Vårt samarbete med Suntarbetsliv och Prevent möjliggör framtagande av praktiska verktyg utifrån den forskning vi stöder. Vi vill synliggöra allt detta arbete, så att det i förlängningen kan skapa verklig förändring för fler i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, där en seminariedag med chefen i fokus arrangerades nyligen.

Läs mer: 3 nycklar till att behålla cheferna

Annika Härenstam, professor emerita vid Göteborgs universitet och verksam vid Stockholms universitet på psykologiska institutionen, delade med sig av vilka förutsättningar en chef behöver för att kunna vara en bra chef. Hon har lett forskningsprojektet Chefios, om chefer i offentlig sektor, som finansierats av AFA Försäkring.

– Vi pratar ofta om att chefers ansvar för arbetsmiljö, men hur ser chefens egen arbetsmiljö ut? Det handlar inte bara om chefen som individ. De organisatoriska förutsättningarna har betydelse. Hur ser en organisation ut där det går att vara en bra chef, där man själv håller i längden och kan skapa en hållbar arbetsmiljö för andra? Det har vi forskat om, berättar Annika Härenstam.

Läs mer: 3 trender för minskad stress

Hon brukar se en organisation som en skuta.

– Den ska vara rustad för sitt uppdrag, med ett rederi, en kapten och en besättning. Men om det blir storm och förutsättningarna förändras, så spelar det ingen roll hur bra chefen och medarbetarna är, det behövs också stöd från rederiet.

Annika Härenstam konstaterar att chefen måste ha rätt kompetens. Men det räcker inte.

– Som chef måste man även ha ett tydligt uppdrag, avgränsat ansvar, befogenheter, tillit och stöd. Och det är den strategiska ledningens ansvar att se till att dessa förutsättningar finns på plats för att chefen ska kunna göra ett bra jobb, säger Annika Härenstam.

Hon betonar att mellanchefen har en nyckelposition.

– Hen bygger och överför kompetens, delar och för synen på organisationens mål vidare och översätter detta mellan olika nivåer i organisationen, mellan det strategiska rummet och det operativa rummet – allt detta för att samtliga i organisationen ska dra åt samma håll.

Forskningen visar att för att vilja vara kvar som chef är det viktigt att bli lyssnad på, få gehör för sina idéer och få förtroende. Det är viktigt med ett tydligt mandat, en god balans mellan krav och resurser och tillräckligt med administrativt stöd och bra organisering.

– För att man ska vilja vara kvar i organisationen vill man att högre chefer öppnar ögonen och ser medarbetarna och verksamheten och visar en lyhördhet för verksamhetens villkor, menar Annika Härenstam.

Suntarbetsliv har utifrån Annika Härenstams forskning tagit fram verktyget Chefoskopet, ett stöd för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Christin Mellner, filosofie doktor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, presenterade sin forskning om Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv, som AFA Försäkring finansierat.

– Vad behövs i den individuella rollen för att man ska kunna, orka och vilja jobba som chef? I vårt projekt har vi tagit reda på vilka förutsättningar som behövs för att man ska kunna ha ett chefsuppdrag i ett föränderligt arbetsliv, säger Christin Mellner.

I projektet gjordes djupintervjuer med 22 chefer. Lika många kvinnor som män intervjuades och en webbenkät genomfördes med 1 887 personer. Djupintervjuerna och enkäten genomfördes i olika branscher inom både privat och offentlig sektor.

Intervjuerna visade att ett hållbart ledarskap kräver begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

– För att uppleva begriplighet behövs tydliga mål, strukturer och processer och en väl fungerande kommunikation. För att arbetet ska vara hanterbart krävs förtroende och helst inte fler än 20 medarbetare. Meningsfullhet i arbetet byggs av tillit och trygghet och att organisationens och ens egna värderingar stämmer överens, menar Christin Mellner.

Enkätundersökningen visade att 65 procent av cheferna har hög gränskontroll och att 70 procent vill kunna lämna arbetet på arbetsplatsen när de går hem för dagen.

– För att ledarskapet ska vara hållbart är det bra att det inte förväntas att man är tillgänglig under fritiden och att man jobbar inom ramen för avtalad arbetstid. Men 34 procent låter arbetet avbryta när man umgås med familj och vänner och 40 procent jobbar under semestern, säger Christin Mellner.

De viktigaste faktorerna för ett hållbart ledarskap visade sig vara självmedkänsla och gränskontroll. Och de hänger ihop.

– Har man en hög självmedkänsla så sätter man även gränser bättre, vilket gör att det är lättare att stänga av jobbet och därmed också återhämta sig. En hög självmedkänsla innebär att kunna lyssna på sig själv och sina egna behov. Detta ser många chefer som en förutsättning för att kunna hantera olika relationer på ett bra sätt och hålla även för andra i längden, berättar Christin Mellner.

Projektets slutsatser visar att ett välfungerande samspel mellan organisatoriska förutsättningar och individuella förhållningssätt är av stor betydelse för ett hållbart ledarskap.

– Detta samspel antas i sin tur skapa ömsesidig förstärkning som bidrar till utveckling av hälsofrämjande ledarskap, god arbetsmiljö och hållbar verksamhet, avslutar Christin Mellner.

I samband med Christin Mellners presentation, visade Prevent webbverktyget Hälsofrämjande ledarskap, som är kostnadsfritt och innehåller konkreta tips och metoder.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.