3 nycklar till att behålla cheferna

Ledarskap En färsk forskningsstudie visar tydliga indikationer på vad som får en chef att lämna sitt uppdrag. Nyckeln till att stanna som chef är stöd från närmaste chef och ett uppmuntrande och rättvist ledarskap från denne.

3 nycklar till att behålla cheferna

Fyra av tio chefer lämnar sin chefstjänst. I forskningsstudien ”Chef i nöd och lust” som chefsorganisationen Ledarna presenterar har man följt upp 55 chefer efter 11 år och resultatet visar tydliga indikationer på vad som får en chef att lämna sitt uppdrag.

– De som överväger att lämna sitt chefsuppdrag anger främst arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet som skäl för detta. Mest påfrestande i chefers vardag är hög arbetsbelastning som inte ger tid till det man uppfattar som viktiga arbetsuppgifter, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna.

Läs mer: Cheferna vill ha en arbetsfri fritid

Som ett komplement till forskningsstudien redovisas i rapporten även resultat från Chefsbarometern, en undersökning genomförd av Novus där 1 042 chefer deltagit.

Runt hälften av deltagarna i både forskningsstudien och Chefsbarometern säger att negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer bidrar till minskad motivation att fortsätta som chef.

Läs mer: Vilka blöta filtar ser du i ditt företag?

Det cheferna menar är mest utvecklande i rollen är relationer – givande kollegor och medarbetare och mötet med andra människor.

– Att utveckla verksamheter och driva dessa i positiv riktning är ett tydligt tema i de intervjuer som vi gjort, berättar forskaren Robert Holmberg, universitetslektor vid Lunds universitet, som har lett forskningsstudien.

3 nycklar till att behålla cheferna

1. Stötta nya chefer över tid för att komma in i sin chefsroll för att nå ökad trygghet och hållbarhet. Med erfarenhet ökar chefers sociala skicklighet, trygghet i rollen och graden av inflytande.

2. Det som minskar motivationen på sikt till att fortsätta som chef är negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer samt närmaste chefs ledarskap. Låt chefen istället vara chef!

3. Det som upplevs stödjande i chefers vardag är en bra chef, kollegor och medarbetare; fungerande administrativt stöd och stimulerande arbetsuppgifter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.