Ekonomiteam som använder AI överträffar sina konkurrenter 

Digitalisering & IT En ny undersökning från Unit4 visar att personer som arbetar med ekonomi anser att deras roller blir mer strategiska de närmaste tolv månaderna när arbetsmarknaden förändras.

Ekonomiteam som använder AI överträffar sina konkurrenter 
AI ligger högt upp på dagordningen hos ekonomiavdelningar runt om i världen där “early adopters” är övertygade om att AI haft en positiv inverkan på deras organisations resultat. Foto: Adobe Stock

Unit4:as undersökning som bygger på svar från 1760 personer på ekonomiavdelningar på mellanstora och större företag i elva länder – däribland Sverige visar att medvetenheten om artificiell intelligens (AI) bland personer som jobbar inom ekonomi är hög. 70 procent anser sig åtminstone något kunniga om AI. Vidare visar undersökningen att de som implementerat AI-teknik presterar bättre än de som inte har gjort det. I motsats till deltagarna i undersökningen som ännu inte använder sig av AI finns det tydliga skillnader:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

• 47 procent av dem som använder AI trodde att deras företag presterade starkt, jämfört med endast 28 procent av de som inte använder AI.

• 49 procent av de som använder AI ansåg att deras företag hade ett starkt ledarskap i motsats till endast 32 procent av de som inte använder AI.

• 43 procent av de som använder AI tror att de kommer att behålla sin starka position om tolv månader, jämfört med endast 21 procent hos de som inte använder sig av AI.

– AI ligger högt upp på dagordningen hos ekonomiavdelningar runt om i världen där “early adopters” är övertygade om att AI haft en positiv inverkan på deras organisations resultat. AI bör dock inte bara ses som ett sätt att automatisera processer. Personer som jobbar med ekonomi bör snarare se det som en möjlighet att gå in i en mer strategisk roll och bli storytellers och influerare, tolka data genom teknikanalys och översätta resultaten till meningsfulla insikter som är relevanta för deras organisationer, kommenterar Gordon Stuart, CFO, Unit4.

Under de kommande två åren förväntar sig 83 procent av de deltagarna i undersökningen att bli alltmer involverade i strategi och beslutsfattande, medan 75 procent säger att deras jobb kommer att ha förändrats avsevärt inom samma tidsram.

– Det finns en mycket stark önskan att kvalificera sig, eftersom 83 procent säger att de i sin roll kommer att behöva förbättra sina kunskapsuppsättningar de närmaste två åren. Undersökningen bekräftar den roll som AI spelar och kommer att spela för att förse våra arbetsplatser med nya kunskaper och kvalificerade resurser, säger Katarina Gunnarsson, Sverigechef för Unit4.

Under de närmaste tolv månaderna tror mer än fyra femtedelar av deltagarna i undersökningen att de kommer att lära sig mer om AI, maskininlärning, kodning, analys och datavetenskap. En tredjedel av respondenterna accepterar samtidigt det faktum att deras organisationer antagligen kommer att behöva anställa nya personer för att ta itu med kompetensgapet.

Det finns en betydande potential för AI för att förbättra användningen av Financial Planning and Analysis (FP&A), men detta kräver en förståelse för att AI kan göra mer än att automatisera vardagliga uppgifter. Svaren i Unit4:s studie tyder på att de största fördelarna med AI rör förbättrad datakvalitet (33 procent) och tidsbesparingar (32 procent), men bara en fjärdedel av respondenterna säger att det skulle hjälpa kollegor att fatta snabbare beslut, och endast 24 procent tror att det skulle kunna levereras insikter för beslutsfattande.

Detta tyder på att personer som jobbar med ekonomi inte helt förstår hur AI kan berika FP&A och hjälpa företag att fatta mer välgrundade beslut om att förutsäga framtida tillväxt och marknadsmöjligheter. Det kan bero på att deltagarna i undersökningen inte lägger tillräcklig vikt vid strategiska ledarskapsförmågor. Bara en fjärdedel säger att förmågan att kunna kommunicera och påverka kommer att vara nyckeln för framtida yrkesarbetare inom skrået och endast 21 procent säger att storytelling kommer att vara viktigt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.