Carola Russmark blir vd för FMF

På nytt jobb Den 2 januari 2024 tillträder Carola Russmark som vd för fastighetsmäklarförbundet FMF, en organisation som representerar medlemmar inom fastighetsmäklarbranschen.

Carola Russmark blir vd för FMF

Carola Russmark har en bakgrund inom fastighetsmäkleri och har tidigare haft ledande befattningar, senast som vd på Alexander White. I sin framtida roll som vd för FMF vill hon fortsätta vara en förespråkare för mäklarna.

– Min ambition som blivande vd för FMF är att fortsätta verka för mäklarnas röst och driva frågor som förbättrar medlemmarnas tillvaro och förutsättningar, i både stort och smått, kommenterar Carola Russmark.

Med Carolas erfarenhet och bakgrund ser förbundet fram emot henne som en ny, betydelsefull nyckelperson som tillsammans med styrelsen kommer att driva FMF framåt i en positiv riktning. Styrelseordföranden Johan Linde säger i pressmeddelandet att målsättningenvär att verka för en hållbar bransch med konsumentskyddet och konsumentupplevelsen i centrum.

– Givetvis lägger vi även kraften vid att vår kår fortsatt får hållbara fastighetsmäklare som vill stanna och verka vidare i branschen. Tillsammans med en utökad styrelse för FMF står vi rustade och satsar i en konjunktur där vi vet att våra medlemmar behöver extra stöd, säger Johan Linde, styrelseordförande.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.