Bra ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning visar att svenska kontorsarbetare är mer produktiva på kontoret än hemma, särskilt om kontoret har en god ljudmiljö. Fyra av tio kontorsarbetare störs av kollegornas småprat och enbart hälften är nöjda med sin arbetsgivares insatser för att förebygga oljud på kontoret.

Bra ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret
Kontor kräver en god ljudmiljö. Foto: Adobe Stock

Resultaten i Sifoundersökningen som beställts av akustikföretaget Ecophon stämmer väl överens med forskning som visar att en förbättrad ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Kontor kräver en god ljudmiljö. Det handlar om medarbetarnas välbefinnande, hälsa och möjligheter att vara produktiva. Det är ett arbetsmiljöansvar som ligger på arbetsgivarna, konstaterar Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

De flesta kontorsarbetare som deltog i enkäten anser sig vara mer produktiva på kontoret än hemma. Nästan varannan (44 %) ser sig som mer produktiva på kontoret, medan var fjärde (24 %) anser att de är mer produktiva hemma.

Kontorets ljudmiljö spelar stor roll. Är du nöjd med ljudmiljön på kontoret är du nästan dubbelt så benägen att se dig som mer produktiv på kontoret (49 %), jämfört med om du är missnöjd med ljudmiljön (28%).

Unga kontorsarbetare (20–34 år) anser sig i högre grad vara mer produktiva på kontoret än hemma (54 %), jämfört med äldre kontorsarbetare. Detta gäller särskilt unga män (61 %), men också unga kvinnor (46 %).

I undersökningar från pandemins första månader ansåg sig fler vara mer effektiva hemma. Då spekulerades det om att trenden gick mot permanent hemarbete. Men enkäten visar att endast en av tjugo svenskar nu vill arbeta hemifrån på heltid efter coronakrisen.

– Nu, nästan ett år in i pandemin, har många tröttnat på hemarbete. Vi tror att trenden är mot flexibelt hybridhemarbete, där kontorsarbetaren får välja var arbetet utförs, beroende på vilket arbete som ska utföras, säger Martin Lindholm.

Enkätundersökningens resultat överensstämmer med forskning från Stressforskningsinstitutet om ljudmiljöns påverkan på stress och produktivitet på kontoret. En god ljudmiljö minskar kognitiv stress med 11 procent och en minskning av störande moment med 16 procent. Brittisk forskning från 2020 visar att oljud på arbetsplatsen minskar produktiviteten med sex procent.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.