3 tips för minskad stress

HR & Arbetsmiljö Kanske har den allmänna stressen höjts i samband med Corona, en pandemi som vi inte kan kontrollera utan måste lära oss att förhålla oss till? Men stress i sig är inte farligt, tvärtom kan stressresponsen göra dig alert och tillfälligt höja din prestation. Men om stressresponsen är påslagen utan uppehåll kommer den för eller senare att bryta ner dig. Apillys egen Stressdoktor, psykolog Anders Tengström, listar här de tre viktigaste sakerna att träna sig i för att undvika långvarig stress.

3 tips för minskad stress
När vi oroar oss för saker hamnar fokus lätt på oss själva.

Vad gör man då för att förhindra stress? Svaren är många och i vissa fall individuella, men grundläggande är att vi måste hitta stunder då stressresponsen inte är påslagen, det som kallas återhämtning. Inte alltid en enkel sak att göra när pressen att prestera växer och tankarna om hur saker och ting borde vara tar över.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

De 3 viktigaste sakerna för att undvika långvarig stress

1.Förmåga att flytta fokus.

Människan lever med att skifta fokus hundratals gånger om dagen, men oftast sker det automatiskt utan närvaro. När vi oroar oss för saker hamnar fokus lätt på oss själva, om vad som hänt och inte minst vad som kan komma att hända, tankarna får löpa fria. Om vi kan träna oss på att medvetet skifta fokus från oss själva kan det hjälpa oss att bli lugna. En övning kan vara att sätta sig med slutna ögon och bara koncentrera sig på att lyssna efter 5 olika ljud i din omgivning. Först hör du kanske ingenting, men sakta upptäcker du; en fågel som kvittrar, en bil som låter i bakgrunden, ett element som knäpper etc.

2.Hitta din värderade riktning

Detta handlar om att ta reda på vad som är riktigt viktigt för dig i livet och sedan ta steg i den riktningen. En värdering är något du värderar. Katten i sagan om Alice i Underlandet sa det bra ”Om du inte vet vart du ska spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar”.

3.Acceptera läget

Vissa saker kan du inte förändra, genom att acceptera dina upplevelser och våga låta negativa känslor vara närvarande istället för att fly från dem eller värdera dem kan en känsla av lugn uppstå. Du kan till exempel inte stoppa pandemin, det du kan göra är att informera dig, tvätta händerna och hålla avstånd.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.