4 tips för att upptäcka skadlig stress hos medarbetare

Arbetsmiljö En ny undersökning visar att drygt fyra av tio företagare med 1–10 anställda anser att stressen ökat bland medarbetarna under pandemin. Fortfarande är det för många osäkert hur det ska gå under hösten, vilket kan ge mycket stress och oro.

4 tips för att upptäcka skadlig stress hos medarbetare
Kristina Ström Olsson konstaterar att även om det upplevda hälsotillståndet bland medborgarna generellt är gott i Sverige så har det psykiska välbefinnandet minskat och många människor upplever stress eller andra psykiska besvär.

Många företag har drabbats mycket hårt under pandemin med stora förändringar i verksamheten från en dag till en annan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det är å ena sidan glädjande i undersökningen att många upplever att stressen inte har ökat men frågan är om förklaringen är en bättre arbetsmiljö och livssituation? Har företag hittat fungerande digitala arbetssätt som skapat mer flexibilitet för medarbetarna så är det bara att gratulera. Men att sex av tio företagare inte upplever att stressen har ökat bland medarbetarna kan också ha sin förklaring i att det helt enkelt finns för litet jobb och då är siffran mer oroande, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Novusundersökningen, som beställts av Länsförsäkringar, visar också att vissa branscher sticker ut. I exempelvis byggbranschen där en dryg fjärdedel, av företagarna upplever att stressen bland medarbetarna ökat.

– En förklaring till att siffran inte är högre kan vara att trycket inte varit lika stort som vanligt under coronapandemin med anledning av uppskjutna byggstarter och minskad orderingång. En annan förklaring kan vara att företagaren helt enkelt bedömer att stressen inte har ökat, utan att veta hur medarbetarna mår. Här är det viktigt att som arbetsgivare komma ihåg att man har ett långtgående arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. Och det oavsett var arbetet utförs, konstaterar Kristina Ström Olsson.

Bland företagsledarna upplever kvinnor (hälften) i större utsträckning än män (knappt 4 av tio) att stressen har ökat. Undersökningen visar också att företagare med enskild firma (knappt sex av tio) i högre utsträckning än aktiebolagen (fyra av tio) uppger att stressen har ökat.

– Även om det upplevda hälsotillståndet bland medborgarna generellt är gott i Sverige så har det psykiska välbefinnandet minskat och många människor upplever stress eller andra psykiska besvär. Statistik från Försäkringskassan visar också att nästan hälften av alla sjukskrivningar fortfarande förklaras av psykiska besvär som utmattningssyndrom och akut stressreaktion, avslutar Kristina Ström Olsson.

Hälostrategens tips för att upptäcka skadlig stress hos medarbetare:

1.      Tydliggör rollfördelning och förväntningar.
Följ upp arbetet och arbetssituation löpande i samband med medarbetarsamtal.

2.      Försök att träffa dina medarbetare regelbundet.
Då är det lättare att utläsa förändringar i medarbetarens hälsa och välmående. Vid krav på social distansering kan mötet förläggas utomhus.

3.      Kommunicera med dina medarbetare, ta dig tid att lyssna och gör dem delaktiga.
Det är friskfaktorer och gör det samtidigt lättare att upptäcka om någon medarbetare är på väg att utveckla skadlig stress.

4.      Se till att ha tillgång till oberoende expertstöd, som sjukvårdsförsäkring eller företagshälsovård.
Då kan du som företagare få hjälp i arbetsmiljöarbetet, med egen stresshantering och andra hälsofrämjande insatser.

 

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.