Saknas kunskap för att förebygga stress

HR & Arbetsmiljö Unionens Arbetsmiljöbarometer visar att nästan var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivaren saknar kunskap för att förebygga stress på jobbet och mer än fyra av tio uppger att de saknar rutiner för hur tillgängliga medarbetarna förväntas vara efter arbetstid.

Saknas kunskap för att förebygga stress

För 14:e året i rad har Unionens arbetsmiljöombud svarat på frågor om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen. Undersökningen visar att tre av tio arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga eller mycket dåliga.

– Det är allvarligt, ingen ska behöva bli sjuk på jobbet. Stress och hög arbetsbelastning är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland tjänstemän. Arbetsgivare måste bli bättre på att förbygga problem i den psykosociala arbetsmiljön, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Ett stort problem i dagens arbetsliv är den ständiga tillgängligheten. Jobbmejl och sms kan skickas dygnet runt. Arbetsmiljöbarometern visar att fyra av tio arbetsgivare inte säkerställt att medarbetarna inte behöver arbeta under sin fritid.

– Det leder ofta till att man inte får tillräcklig återhämtning. Fler arbetsgivare behöver tydliggöra i vilken utsträckning och på vilket sätt medarbetare förväntas vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid, menar Martin Linder.

I undersökningen har arbetsmiljöombuden betygsatt den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats. På arbetsplatser där det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete var 6 av 10 arbetsmiljöombud positiva till den psykosociala arbetsmiljön, medan bara 2 av 10 var positiva när det inte fanns det.

– Arbetsmiljöbarometern visar tydligt att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger resultat. En bra arbetsmiljö kan spara både lidande hos anställda och kostnader för företagen. Mår man bra, presterar man bättre, så enkelt är det, avslutar Martin Linder.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.