7 viktiga punkter att tänka på vid återgång till arbetsplatsen

HR & Arbetsmiljö Många längtar efter att gå tillbaka till arbetsplatsen. En ny kostnadsfri checklista hjälper chefer och medarbetare med de viktigaste sakerna att tänka på inför återgången.

7 viktiga punkter att tänka på vid återgång till arbetsplatsen
Företagen står inför frågor om hur kontoren kan bli mer effektiva och hur man behåller en företagskultur när inte alla är på plats.

I nuläget bör den som kan jobba hemifrån. Många företag har gjort planer för hur de ska jobba i det nya normala. Andra avvaktar för att se hur situationen utvecklas.

Undersökningar visar att många medarbetare vill fortsätta jobba på distans åtminstone ett par dagar i veckan. Företagen står inför frågor om hur kontoren kan bli mer effektiva och hur man behåller en företagskultur när inte alla är på plats.

Det handlar om att undersöka riskerna, bedöma dem, ta fram förslag på åtgärder och sedan följa upp om åtgärderna som genomförts har fungerat och fått önskad effekt.

— Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet helt enkelt, säger Lisa Markström, projektledare på Prevent.

— Dialogen behöver ske löpande. Till exempel kanske man börjar med att vara två dagar i veckan på arbetsplatsen. Man prövar det och utvärderar efter en tid hur det fungerar. Nyckeln är kommunikation och att vi vågar att justera om det inte fungerar som vi vill, säger Lisa Markström.

Prevents kostnadsfria checklista går igenom de viktigaste punkterna för en bra arbetsmiljö inför en återgång till arbetsplatsen efter pandemin. Checklistan består av tjugo frågor på de områden arbetsplatsen behöver hantera: allt från att ha en plan och att kommunicera den så att alla vet vad som gäller, till att ha koll på smittrisker, lokalernas förutsättningar och behov av utrustning.

— Checklistan ger exempel på de frågor som är allra viktigast. Sedan kan man ta hjälp av andra checklistor för att fördjupa sig i till exempel distansarbete, berättar Lisa Markström.

Det kan finnas specifika branschfrågor och risker som inte tas upp i checklistan. Där kan företagen i stället kontakta experter inom sitt verksamhetsområde eller sitt branschförbund.

Under pandemin har Prevent tillsammans med Svenskt Näringsliv, PTK och LO arbetat fram enkla material för att underlätta för chefer och skyddsombud att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete under de nya förutsättningarna. På prevent.se finns förutom den nya checklistan om återgång även checklistor om corona/covid-19, smittspridning, distansarbete med mera och underlag för att göra riskbedömning. De är en del av Prevents mest använda webbsidor just nu.

— Arbetsmarknadens parter är väldigt aktiva hos oss och tar ett stort ansvar för att underlätta arbetsmiljöarbetet på landets arbetsplatser. Att ha ett enkelt material för återgång till arbetsplatsen pratade vi om redan för ett år sedan, men nu när det ljusnar på arbetsplatserna är det förstås ännu viktigare. Arbetsplatserna har efterfrågat konkreta, enkla material, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

Prevent har själva använt checklistorna och kontoret kommer framöver fortfarande att vara navet i den egna verksamheten, som för många andra arbetsplatser.

— Nu har vi planerat delvis återgång från 1 oktober. Bara hälften av arbetsstyrkan får vara på kontoret samtidigt. För de som kan blir det fortsatt distansarbete, men två dagar i veckan på arbetsplatsen, avslutar Maria Schönefeld.

Sju viktiga punkter att tänka på vid återgång till arbetsplatsen efter pandemin

• Har företaget en tydlig strategi för återgången till arbetsplatsen?

• Är strategin kommunicerad till samtliga arbetstagare?

• Finns utrymme för arbetstagarna att prata om de eventuella förändringar som sker eller har skett på arbetsplatsen?

• Ingår undersökning av risk för coronasmitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

• Har lokalerna rätt förutsättningar för att följa rekommendationerna om att hålla avstånd och undvika trängsel?

• Sker täta avstämningar mellan chefer och arbetstagare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

• Finns en skriftlig handlingsplan för den riskbedömning som är gjord samt de åtgärder som ska sättas in?

Källa: Prevents checklista Återgång till arbetsplatsen

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.