Många svenskar nekas att arbeta på distans efter pandemin

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning från Ciena visar att fler än en av fyra svenskar, 26 procent, planerar att arbeta delvis eller helt på distans efter pandemin. Undersökningen visar också att en betydande siffra, 15 procent, önskar arbeta på distans efter pandemin, men tillåts inte göra det av deras arbetsgivare.

Många svenskar nekas att arbeta på distans efter pandemin
Distansarbetet under pandemin har fått många att öppna ögonen för hur vi kan spara tid och underlätta vardagen. Foto: Adobe Stock

Undersökningen från nätverksspecialisten Ciena visar att 18 procent av svenskar planerar att arbeta delvis på distans efter pandemin och att 8 procent planerar att helt arbeta på distans framöver. Det finns dock stora skillnader mellan åldersgrupper, där exempelvis 33 procent av 35-44-åringar önskar arbeta delvis eller helt på distans framöver.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Många unga svenskar försökte redan innan pandemin att få ihop livspusslet med arbete, familj och fritid. Distansarbetet under pandemin har fått många att öppna ögonen för hur vi kan spara tid och underlätta vardagen, säger Anders Grand, ansvarig för norra, östra och centrala Europa hos Ciena.

Andel svenskar som önskar arbeta helt eller delvis på distans efter pandemin

• 18-24-åringar – 28%

• 25-34-åringar – 30%

• 35-44-åringar – 33%

• 45-54-åringar – 27%

• 55+ – 13%

Yngre svenskar är de som mest önskar arbeta på distans efter pandemin och är också de som i högst utsträckning nekas göra det av arbetsgivare. Bland de svarande, uppger 15 procent av svenskarna att de önskar arbeta på distans men inte tillåts göra det av arbetsgivare. I de yngre åldersgrupperna är dock siffran högre, där 19 procent av 18-24-åringar och 18 procent av 25-34-åringar önskar arbeta på distans efter pandemin men inte tillåts göra det.

– Frågor kring hur och var vi arbetar framöver blir allt viktigare hos många företag. Insikterna från undersökningen kan ge vägledning kring hur svenskar önskar ha det framöver om de själva får bestämma och visar vad som är viktigt för arbetsgivare att fokusera på om de önskar locka och behålla medarbetare, avslutar, Anders Grand.

Undersökningen utfördes i april 2021 av Censuswide på uppdrag av Ciena och bygger på svar från 1000 svenskar i vuxen ålder.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.