Högre sysselsättningsgrad för män med barn

Sysselsättning Barns närvaro i hushållet påverkar sysselsättningsgraden för män och kvinnor på olika sätt, visar Eurostats data från 2020. Män med barn har högre sysselsättningsgrad än kvinnor.

Högre sysselsättningsgrad för män med barn
Män med barn har högre sysselsättningsgrad i Europa.

Eurostat har sammanställt data för sysselsättningsgraden för kvinnor och män i åldern 25 till 54 år och hur barn i hushållet påverkar graden av susselsättning.

Sammantaget har 90 procent av män med barn i hushållet inom EU en anställning. Motsvarande siffra för kvinnorna är 72 procent.

Men däremot förhållandena det motsatta för hushåll utan barn. I samma ålderskategori, men för personer utan barn, hade kvinnor en högre sysselsättningsgrad (76,8 procent), medan män hade en lägre sysselsättningsgrad (80,9 procent).

De högsta andelen sysselsatta kvinnor med barn registrerades av :

  • Slovenien (86,2 procent),
  • Sverige (83,5 procent),
  • Portugal (83,0 procent),
  • Litauen (82,6 procent),
  • Danmark (82,2 procent),
  • Nederländerna (80,7 procent)
  • Finland ( 80,3 procent).

De lägsta sysselsättningsnivåerna rapporterades av:

Italien (57,3 procent), Grekland (61,3 procent) och Spanien (66,2 procent) där mindre än två tredjedelar av kvinnorna med barn var anställda.

Statistiken visar att fler barn är kopplat till lägre sysselsättningsgrad för kvinnor, särskilt för dem med låg utbildningsnivå.

År 2020 var sysselsättningsgraden för kvinnor med inga eller upp till två barn lika (cirka 74 procent i genomsnitt), men ju fler barn kvinnor hade, desto lägre var sysselsättningsgraden. Kvinnor med tre barn eller fler hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 59,1 procent.

Utbildningsnivån spelar en ytterligare viktig roll för kvinnors sysselsättningsgrad: ju fler barn, desto större är sysselsättningsgapet mellan kvinnor med låg och hög utbildningsnivå.

För män är bilden annorlunda: män utan barn visade sig ha den lägsta genomsnittliga sysselsättningsgraden (80,9 procent), medan den högsta sysselsättningsgraden hittades hos män som hade två barn (92,4 procent), innan de sjönk till 86,7 procent för män med tre eller fler barn.

Oavsett antalet barn var sysselsättningsgapet mellan män med låg och hög utbildningsnivå inte lika stort som för kvinnor.

Till Eurostat

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.