Fler vill jobba hemifrån efter pandemin

HR & Arbetsmiljö En studie som jobbsökmotorn Jobbland gjort visar att 81 procent av HR-ansvariga på Sveriges största företag tror att fler kommer att vilja jobba hemifrån efter pandemin. Detta tillsammans med att fyra av tio tror att pandemin kommer resultera i att arbetstiderna i framtiden blir mer flexibla.

Fler vill jobba hemifrån efter pandemin
En stor fördel med hybridarbete är att det möjliggör maximal flexibilitet för både anställda och företag. Foto: Adobe Stock

I undersökningen som skickades till över 3000 företag med omsättning om minst 100 miljoner kronor, ställdes bland annat frågor om framtidens arbetsplats, nya sätt att mötas, samt inställningen till fortsatt arbete hemifrån efter pandemin.

Flexibla arbetsformer med flexibla arbetsplatser och arbetstider kan komma att vara avgörande för att behålla och attrahera nya medarbetare. Undersökningen visade att drygt 81 procent av HR-cheferna anser att de anställda vill jobba hemifrån. 42 procent tror också att pandemin kommer resultera i att arbetstiderna i framtiden blir mer flexibla.

Mer hemarbete innebär att vi kommer ha minskat behov av kontorsyta och fastighetsbolagen räds för kontors-döden. Det är tydligt att den nya trenden visar att kontoret kommer få en annan funktion och bli mer av en social mötesplats enligt 58 % av de som svarat på undersökningen. Utöver det tror även 45 procent att det kommer finnas ett minskat behov av kontorsyta. Undersökning visar att det finns ett stort behov att förändra arbetsplatserna från grunden.

Många företag tros välja en hybridmodell där anställda delar upp sin tid på kontoret under en del av veckan och arbetar på distans den andra delen. En stor fördel med hybridarbete är att det möjliggör maximal flexibilitet för både anställda och företag. Det gör det möjligt för människor att samlas och arbeta i ett fysiskt kontorsutrymme när det behövs.

I majoriteten av företag pågår det arbete att utarbeta policies kring hemarbete men det är också en stor andel företag som inte planerar utarbeta några riktlinjer.

– Vår bedömning är att HR-avdelningar överlag behöver öka sin kunskap om personalens attityder till hemarbete och se över företagets inställning till detsamma. I undersökningen framgår att i nuläget har 25 % av företagen riktlinjer för hur det framtida hemarbetet ska se ut i företaget. En tredjedel av företagen säger sig ha mycket bra kunskap om personalens framtida önskemål om hemarbete. Detta innebär att två tredjedelar av företagen saknar en gedigen kunskap i denna fråga, säger Jonathan Björkman, PR-chef, Jobbland.

Jobblands vd Thomas Grönholm, konstaterar att pandemin definitivt påverkat hur vi ser på arbetslivet och framtidens arbetsplats.

– En del arbetsgivare kommer pusha återgång till kontorsplatser medan andra har upptäckt nya sätt att arbeta och investerat i ny teknik och distansarbete för att underlätta för de som jobbar på distans. Samtidigt är det troligt att det finns mängder av personer som slutar eller planerar att sluta sina jobb vilket till stor del påverkas av hur stark ekonomin och konjunkturen är. I USA slutade fyra miljoner anställda sina jobb bara i april 2021. En global studie från Microsoft visade att 41 % av de globalt anställda funderade att säga upp sig eller byta jobb under det här året och de tror att nästa stora förändringen är att gå mot hybrid-jobb, berättar han.

Vi har fått en digital möteskultur och trenden för affärsresor har minskat drastiskt. Jobblands undersökning av HR-ansvariga visar att 92 % tror att affärsresorna kommer minska under de två närmsta åren. Affärsresor minskar men det finns fortfarande efterfrågan på mässor och konferenser visar Google Trends.

Läs hela studien:

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.