Svenska arbetsgivare vill förbättra mångfalden

HR & Arbetsmiljö En kartläggning som TNG gjort visar att glappet är stort mellan svenska arbetsgivares mål och verklighet när de rekryterar för mångfald. TNG har analyserat svaren från över 1 000 chefer. Hela 87 % ser värdet av fördomsfri rekrytering och 53 % efterfrågar mer mångfald i sin organisation. Samtidigt litar inte 75 % av chefer och vd:ar på data utan anställer personal på egen magkänsla.

Svenska arbetsgivare vill förbättra mångfalden
Resultatet av undersökningen visar att svenska arbetsgivare vill förbättra mångfalden på sin arbetsplats och tror fördomsfri rekrytering är en väg framåt. Foto: Adobe Stock

Fördomsfri rekrytering är en rekryteringsmetod som blivit alltmer populär de senaste åren. Syftet är att skapa ett objektivt beslutsunderlag baserat på fakta och inte magkänsla under en rekrytering. Allt för att inte välja bort kompetenta jobbsökare baserat på kön, ålder, bakgrund, boendeort eller namn. Företagen som lyckas belönas även med ökad mångfald – vilket skapar högre innovationstakt och bättre lönsamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Men vad innebär begreppet och hur är synen på fördomsfri rekrytering, mångfald och diskriminering bland svenska arbetsgivare och rekryterande chefer idag?

Det besvaras i undersökningen ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021” I rapporten, på närmare 50 sidor, presenteras ett omfattande underlag med statistik kring hur svenska organisationer och chefer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor.

Resultatet av undersökningen visar att svenska arbetsgivare vill förbättra mångfalden på sin arbetsplats och tror fördomsfri rekrytering är en väg framåt. Samtidigt som både förändringsarbetet och kunskapsutbytet sker långsamt. Det finns ett tydligt glapp mellan chefer och HR-specialister, där kunskapen om rekryteringsmetoden ofta stannar på en HR-nivå i Sverige. Något som också gör det svårare att få med sig chefer och koncernledning i det objektiva beslutsfattandet.

– Resultatet är spännande, men också lite skrämmande. Det finns ett tydligt glapp mellan verklighet och vision, Nästan 90 % av svenska chefer uppger att de tycker fördomsfri rekrytering är viktigt, men samtidigt är det nästan 2 av 3 chefer som frångår fakta till förmån för sin egen intuition. Så här finns fortfarande mycket jobb kvar att göra, säger Åsa Edman Källströmer, vd på TNG.

Ett utdrag från resultatet i rapporten:

• 84 % tror att en fördomsfri rekryteringsmetod kan bidra till ökad mångfald.

• 53 % efterfrågar mer mångfald inom sin organisation, samtidigt som 75% av alla chefer och vd:ar går på magkänsla när de anställer.

• 30 % av svenska arbetsgivare rekryterar inte alls fördomsfritt, medan 9 % anser att de har en helt fördomsfri process.

• 50 % av cheferna uppger att de påverkas av kandidatens ålder, hälsa och funktionsnedsättning när de rekryterar.

• 90 % av chefer och vd:ar vill anställa en kandidat som passar in i teamet.

• 56 % av chefer anser att ett personligt brev är viktigt och 30 % vill, och menar att de kan, läsa mellan raderna i texten.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.