Stor efterfrågan på arbetskraft hos svenska kemiföretag

HR & Arbetsmiljö En ny rapport visar att bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM:s medlemsföretag inom läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi behöver anställa 11 000 personer under de närmsta fem åren. Oroväckande är att företagen upplever att det redan nu är svårt eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft inom många kritiska yrkeskategorier.

Stor efterfrågan på arbetskraft hos svenska kemiföretag
IKEM:s medlemmar spår en total sysselsättningsökning på 12 procent under de kommande fem åren. Foto: Adobe Stock

En positiv konjunktur, den gröna omställningen och stora planerade pensionsavgångar kommer tillsammans att påverka industrins framtida rekryteringsbehov. IKEM:s medlemmar spår en total sysselsättningsökning på 12 procent under de kommande fem åren. Samtidigt ska 9 procent av dagens medarbetare lämna för att gå i pension. Det innebär att 11 000 nya medarbetare behöver anställas under de kommande fem åren. Företagen svarar i rapporten att de redan nu har svårt eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft trots att Sverige har hög arbetslöshet. Något som riskerar Sveriges ambitioner att leda klimatomställningen och påverka konkurrenskraften i landet negativt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

‒ De optimistiska tongångarna om en fortsatt stark återhämtning är ett bevis på att kemiindustrins branscher ser ljust på framtiden. Den ökade tillväxten kommer tillsammans med satsningar på hållbar och cirkulär produktion innebära ett ökat behov av att anställa fler medarbetare. Det som är oroande är att företagen redan nu har svårt att hitta många viktiga kompetenser. Det är allvarligt, inte minst sett till hur viktiga industriföretagen inom IKEM är för den svenska klimatomställningen, säger Greta Hjortzberg, ansvarig kompetensförsörjning på IKEM.

På golvföretaget Bona i Malmö har man behov av att rekrytera många olika kompetenser. Särskilt inom områden som är viktiga för deras hållbarhetsresa.

‒ Det råder redan idag en brist på ingenjörer. För teknikintensiva företag som Bona inom kemiteknik är tillgång till rätt kompetens en av de viktigaste framtidsfrågorna. Detta för att klara en hög omställningstakt för minskad klimatpåverkan och utifrån en hård konkurrens på marknaden, berättar Pontus Cornelius, vd och koncernchef på Bona, och fortsätter:

‒ Vi är i en tillväxtfas och räknar med att behöva rekrytera personer de kommande åren. Inte minst inom vårt nya affärsområde Bona Resilient System där vi hjälper offentliga aktörer, fastighetsägare och privatpersoner att förstå värdet av att renovera golv i stället för att byta ut. Något som bidrar till en cirkulär ekonomi och ger stora miljöfördelar. Kan vi inte rekrytera rätt personer riskerar Sverige att gå miste om viktiga miljövinster men givetvis också arbetstillfällen.

Läget är särskilt kritiskt för kemiindustrin där till exempel 93 procent av företagen tycker att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera processingenjörer. Extra oroande inom denna yrkeskategori är att industrierna tycker att de nyutbildade processingenjörerna håller för låg nivå. 16 procent av företagen tycker att de nyutbildade är långt eller mycket långt ifrån förväntan.

‒ Just processingenjörer kommer behövas i omställningen av flera industrisektorer utöver kemiindustrins branscher, till exempel skog, stål och återvinning. Dessa sektorer är mycket viktiga för klimatomställningen. Kunskaper om hållbara och effektiva produktionsprocesser är en nyckelkompetens vid teknikskiften. För att lösa kompetensutmaningen behöver industri, högskola, politik och myndigheter samverka för en gemensam målbild och strategi, säger Greta Hjortzberg.

Sedan sekelskiftet har antalet anställda minskat till följd av rationaliseringar, digitalisering och outsourcing av funktioner till tjänsteföretag. Den utvecklingen verkar nu bruten mot en ambition att växa organiskt och med satsningar på innovation och hållbarhet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.