Rekrytering via webben ger inte högre kvalitet

Rekrytering Att använda en webbtjänst för rekrytering ökar visserligen mängden ansökningar till ett ledigt jobb, men förbättrar inte kvaliteten på matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det visar en studie gjord på tyska data.

Rekrytering via webben ger inte högre kvalitet
Webbrekrytering ger inte bättre resultat. Foto: Stock Adobe.

I studien, som publicerats av Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), har forskarna undersökt tyska arbetsgivares rekrytering. De har jämfört rekrytering som skett med någon form av webbtjänst med rekrytering som skett via traditionella kanaler.

Registerdata har hämtats från den tyska motsvarigheten till svenska Arbetsförmedlingen, ett socialförsäkringsregister samt register för nyanställningar. Även intervjudata har använts för att få information om lediga jobb.

Inga kvalitetsvinster

Men forskarna hittar inga tecken på att internetbaserad rekrytering förbättrar kvaliteten på matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. De rekryterades anställningstider och lönenivåer är jämförbara oavsett hur rekryteringen gått till.

– För arbetsgivarna borde det vara smidigare än någonsin att hitta rätt kompetens för en vakans genom att använda sig av webben. Den så kallade sökfriktionen är lägre, kommenterar Gerard J. van den Berg som är en av forskarna bakom rapporten.

Hittar inget samband

Studien visar också att arbetsgivare i områden med mer utbyggt internet, så kallat höghastighetsbredband, använder webben i större utsträckning för rekrytering.

– Vi förväntar oss att detta i sin tur ska leda till att anställningarna blir av bättre kvalitet. Om parterna passar varandra bättre borde det leda till att arbetstagaren är kvar längre på sin tjänst och genom att hen bidrar på ett bra sätt får en högre lön. Men vi hittar alltså inte det, säger Gerard J. van den Berg.

Fler irrelevanta ansökningar

Visserligen ökar mängden ansökningar till lediga jobb vid webbrekrytering. Arbetsgivare som använder internetrekrytering får ungefär fyra gånger så många ansökningar jämfört med en traditionell rekrytering.

– Tyvärr ökar framförallt ansökningar från personer som inte har de rätta kvalifikationerna. Mängden irrelevanta ansökningar kanske kan förklara att en del av de goda effekter som vi förväntat oss uteblir, säger Gerard J. van den Berg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.