-->

Så påverkar åldern dig som chef

Rekrytering Att äldre jobbsökande känner sig åldersdiskriminerade är inget nytt och något som nu bekräftas av rekryterande chefer. Men måste det vara fel? Det kan man fråga sig efter en ny studie vid Karolinska Institutet.

Så påverkar åldern dig som chef
Både äldre och yngre möts av fördomar, visar två nya studier. Foto: Adobe Stock.

Föresatserna kan vara aldrig så goda för att göra det fördomsfria valet vid en rekrytering. Ändå påminns vi återkommande om hur personer med till exempel ickesvenska namn riskerar att sorteras bort på ett tidigt stadium i rekryteringsprocesser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Men vad säger cheferna själva om vad som påverkar när de väljer bland ansökningarna? I en undersökning gjord av rekryterings- och bemanningsföretaget TNG hävdar en stor majoritet av de drygt 1 000 svarande att de inte påverkas av faktorer som etnicitet, vikt, dialekt, sexuell läggning eller kön/könsöverskridande identitet. Men när det kommer till faktorer som ålder, hälsa och funktionsnedsättning händer det något. Då är det plötsligt omkring varannan chef som säger sig bli påverkad.

Vem det är som rekryterar påverkar dock svarsresultatet. Åldersdiskriminering är vanligast i it-branschen, där 54 procent av de svarande säger att de påverkas av ålder. Att jämföra med logistik- och säljbranschen där motsvarande siffra är 44 procent.

Samtidigt har flera andra undersökningar visat att såväl innovationstakt som lönsamhet ökar kraftigt i organisationer som präglas av mångfald i såväl ledningsgrupp som organisation i stort.

Var sitter felet då? I magkänslan kanske. För tre av fyra svarande säger att de litar till magkänslan vid rekryteringar.

Å andra sidan finns det kanske skäl att faktiskt premiera de yngre. Åtminstone vid chefsrekryteringar. En studie vid Karolinska Institutet, KI, visar nämligen att unga chefer är mer uppskattade än äldre. Enkätstudien är stor. Över 10 000 chefer och nära 100 000 medarbetare i olika branscher har svarat och bland såväl yngre som äldre svarande uppskattas de yngre cheferna mer.

Forskaren Malin Mattson Molnar, organisationspsykolog vid KI, konstaterar samtidigt att medan de äldre cheferna är trygga i sina roller så är de yngre betydligt mycket mer självkritiska. Vilket i sin tur resulterar i en högre grad av stress, utmattning och depressioner.

Och om man pratar om ålderism och fördomar vid rekryteringar så förekommer det även i bemötandet av unga chefer bemöts, visar studien. De möter i högre grad attityder som ”det här kommer du inte klara av”. Det här hanterar en del av de yngre cheferna med öppenhet om sin osäkerhet. Något som visar sig faktiskt kunna gynna dem i chefskapet, menar Malin Mattson Molnar. Det blir en strategi som visar att man som chef värderar medarbetarnas kompetens. En prestigelöshet som visar att man är öppen för att lära sig.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.