5 tips för bättre balans mellan jobb och fritid

HR & Arbetsmiljö Att skapa balans mellan jobb och fritid är en utmaning, inte minst i tider av hemmajobb. Hur bör du som chef agera för att ge dina medarbetare de bästa förutsättningarna? Och vad kan du som enskild anställd tänka på? Här ger Flex Applications tips kring detta.

5 tips för bättre balans mellan jobb och fritid
Work-life balance handlar helt enkelt om att satsa på ett hållbart sätt att jobba, så att vår tid och energi räcker till för alla delar av livet.

Att lyckas balansera jobb och fritid – det som med ett lite tjusigare begrepp brukar kallas work-life balance – är ett ämne som kommit att diskuteras alltmer flitigt på senare tid, inte minst i takt med att digitaliseringen har gjort det möjligt att jobba i princip när och varsomhelst. Work-life balance handlar helt enkelt om att satsa på ett hållbart sätt att jobba, så att vår tid och energi räcker till för alla delar av livet. En bra balans mellan jobb och fritid minskar risken för stress, utmattning och sjukskrivning bland medarbetarna. Samtidigt ses satsningar på en god balans också som en viktig del av ett attraktivt arbetsgivarvarumärke – så pass viktig att det hamnar i topp på listan över det vi svenskar värdesätter mest när vi väljer arbetsgivare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Med det sagt, vad kan då du och dina kollegor göra för att fixa den viktiga balansakten? Här bjuder Flex Applications på sina bästa tips för både chef och anställd.

Fem tips för bättre balans mellan jobb och fritid

1. Lyhört ledarskap

Som chef spelar du en viktig roll när det gäller att ge dina medarbetare verktyg för att hitta en fungerande balans mellan jobb och fritid. Faktum är att forskningen visar att just ett lyhört och kommunikativt ledarskap – där chefen ger stöd med struktur, ramar och prioriteringar – kan vara helt avgörande för hur medarbetaren upplever sin arbetssituation. Några konkreta tips till dig som chef:

– Arbeta för en kultur av öppenhet och dialog där medarbetarna uppmuntras att berätta om hur det går för dem – speciellt om de upplever svårigheter på jobbet eller om det finns speciella omständigheter i familjelivet som inverkar på arbetssituationen.

– Var vaksam på hur mycket medarbetarna jobbar och vidta åtgärder om det finns risk för stress och överbelastning.

– Har ni inte möjlighet att ses spontant vid kaffeautomaten eller i korridoren nuförtiden? Satsa på regelbundna avstämningar via chatt och telefon-/videmöten i stället, där ni checkar av med varandra hur ni mår och hur det går.

– Se till att ni har gemensamma (och rimliga) förväntningar kring vilka uppgifter som ska utföras, på vilken tid och vem som ansvarar för vad. Hjälp medarbetarna att prioritera bland arbetsuppgifter om det är mycket på att-göra-listan. Att ge tydliga ramar (utan att för den skull detaljstyra) minskar risken för stress och osund arbetsbelastning.

2. Flexibilitet och hänsyn till medarbetarnas önskemål

I forskningen kring arbetsmiljö betonas ofta medarbetarnas inflytande över den egna arbetssituationen som en framgångsfaktor för trivsel och en hållbar balans mellan jobb och fritid. Det handlar helt enkelt om att ge de anställda lite friare ramar att lägga upp sin arbetsdag på det sätt som passar dem – i den mån verksamheten tillåter det. Flextid är exempelvis ett sätt att underlätta vardagspusslet och en populär förmån på många arbetsplatser. Kanske går det också att skapa individanpassade lösningar för var jobbet ska utföras? Vissa vill kanske helt jobba på kontoret (i den mån det är möjligt under rådande omständigheter). För andra passar hemmajobb som handen i handsken, medan andra föredrar att kombinera de båda. Med en lyhördhet för varje medarbetares önskemål och även yttre förutsättningar, såsom boende- och familjesituation, skapas de bästa förutsättningarna för en hållbar balans mellan jobb och fritid.

3. Gemensamma spelregler för mejl och telefonsamtal

Ringa ett jobbsamtal på frukosten, passa på att svara på mejl vid hämtning på förskolan, skriva färdigt den där rapporten på söndagskvällen… Tenderar du ofta att ströjobba när mobilen och laptopen alltid finns nära till hands? Flexibiliteten är ett mynt med två sidor. Å ena sidan ger den som sagt en frihet när det gäller att jonglera vardagslivets alla måsten. Å andra sidan kommer den med risken att vi jobbar lite hela tiden och överallt – på ett sätt som äventyrar vår välbehövliga återhämtning. För en god balans mellan jobb och fritid är det därför viktigt att vi sätter fungerande gränser för hur och när vi finns tillgängliga. Kanske har du och dina kollegor möjlighet att helt och hållet stänga ner datorn, sätta telefonen på ljudlös och stänga av mejlaviseringar utanför ordinarie kontorstid? Om inte, se till att i alla fall diskutera igenom de normer och förväntningar (uttalade och outtalade) som finns gällande nåbarhet. I vilka situationer är det OK att ringa eller mejla om jobbrelaterade ärenden på kvällar, morgnar och helger? Vilka svarstider är rimliga vid olika typer av ärenden? Vad gäller under semesterperioder?

4. Öka er kunskap och medvetenhet

Att fixa den där glasklara uppdelningen mellan jobb och privatliv är som sagt lättare sagt än gjort – inte minst när arbetsplatsen i allt större utsträckning flyttat in i våra hem rent fysiskt. Och faktum är att i vilken mån vi egentligen vill hålla de två sfärerna åtskilda eller låta dem flyta ihop, ja det är också något ganska individuellt. Forskare har identifierat så många som sju olika sätt, eller typer, när det gäller hur vi väljer att hantera gränserna mellan jobb och privatliv. Är du en tidsseparerare eller kanske en privatlivsintegrerare. Ett viktigt led i ett aktivt arbete för en hållbar balans mellan jobb och fritid är just att bli medvetna om och diskutera hur du och ditt team fungerar. Vilka konkreta strategier och metoder fungerar för er? Se till exempel till att lyfta frågor om gränsdragning, balans och återhämtning på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.

5. Strategier för hemmajobbaren – promenera ”till jobbet” och skapa en jobbzon hemma

Jobbar du hemma? Är du en av dem som känner att du vill upprätthålla (åtminstone någotsånär) tydliga gränser mellan jobbet och det privata? Här är några strategier som kan hjälpa dig med balansen mellan jobb och fritid:

– Håll dig till dina vanliga tider och rutiner. Många upplever att det blir lättare att ”slå på och av jobbläget” genom att behålla ungefär samma rutiner som om de hade gått till sin fysiska arbetsplats. Det kan till exempel handla om att gå upp i vanlig tid, klä på sig sina vanliga jobbkläder och att hålla sig till ungefär samma start- och sluttider på dagen. Glöm inte heller att ta dina vanliga lunchraster och pauser.

– Skapa en jobbzon hemma, alltså en särskild plats i hemmet där du jobbar och förvarar dator och jobbmaterial. Undvik om möjligt att sitta i sängen eller soffan eftersom det är platser hjärnan förknippar med vila och fritid.

– Glöm inte bort att röra på dig! Kanske satsa på en kort promenad på lunchen, eller till och från hemmakontoret på morgonen och eftermiddagen? Förutom att du får motion hjälper det dig också att checka in och ut från jobbet mentalt.

– Se till att du jobbar disciplinerat när du väl har startat arbetsdagen. Genom att ge dig själv de bästa förutsättningarna att bocka av dagens att-göra-lista behöver du inte känna att du måste kompensera med extra på kvällen eller helgen. Försök till exempel (hur svårt det än är) att motstå frestelsen att ta tag i tvätten eller disken under arbetstid. Sådana sysslor sparar du helt enkelt till din lediga tid.

– Boka in fritidsaktiviteter i din kalender som ”tvingar” dig ifrån hemmakontoret. Det kan vara träning, en walk-and-talk med vänner eller en filmkväll med familjen – hitta det som ger just dig återhämtning!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.