4 tips till företagare under pandemin

Affärerna En ny undersökning visar att nära åtta av tio svenska småföretagare, 77 procent, ser positivt på 2021. Mer än hälften av de tillfrågade tror att företagets omsättning kommer att utvecklas bättre under 2021 jämfört med fjolåret.

4 tips till företagare under pandemin
Trots pandemin blev 2020 ett rekordår sett till antal nystartade företag.

– Det ger hopp att Sveriges småföretagare ser ljust på framtiden, trots att pandemin fortfarande påverkar samhället i högsta grad. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är det oerhört viktigt att småföretagen överlever och fortsätter att utvecklas, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs som genomfört undersökningen..

Ett år har gått sedan coronaviruset på allvar fick fäste i Sverige och många företagare hade ett tufft år under 2020. Trots det svarar nära åtta av tio småföretagare i Vismas undersökning, 77 procent, att de ser positivt på 2021. Över hälften av de tillfrågade, 57 procent, tror att företagets omsättning kommer att utvecklas bättre under 2021 jämfört med 2020.

Majoriteten av de tillfrågade företagarna oroar sig inte heller över företagets framtid med anledning av coronasmittan: Bara 23 procent svarar att de är oroliga.

– Jag blir lite förvånad, men glad, över att småföretagarna är så pass positiva. Regeringens stödåtgärder dröjde och många var inte utformade för små företag, så det är roligt att se framtidstron hos så många, berättar Boo Gunnarson.

Totalt svarar fyra av tio, 40 procent, att det har varit svårt att få företagets ekonomi att gå ihop under coronaåret. Två av tio, 22 procent, har någon gång under det senaste året övervägt att lägga ned sitt företag.

Trots pandemin blev 2020 ett rekordår sett till antal nystartade företag. Under året registrerades 73 500 företag i Sverige, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Så många nyregistreringar har aldrig skett under ett enskilt år enligt Bolagsverkets statistik, som sträcker sig till 1984. I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

4 tips till företagare under pandemin:

1. Tänk på likviditeten. Se till att ha ännu bättre koll på bolagets kassaflöde än vanligt, så att du inte får problem med att betala räkningarna.

2. Se över budgeten. Gör tre scenarier: Bäst, sämst och mittemellan – det är svårare än vanligt att pricka rätt just nu.

3. Digitalisera lite mer. Moderna digitala verktyg för bokföring, lön och fakturering ger dig bättre kontroll och mer tid över till att utveckla ditt erbjudande när marknaden gungar.

4. Vårda ditt nätverk. Kontakten med kunder, samarbetspartner och andra företagare är viktigare än någonsin. Träffas digitalt eller på säkert avstånd.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.