Småföretagen måste prioritera bort tillväxten

Affärerna En ny undersökning visar att tre av tio småföretag i Norden tvingas prioritera bort tillväxt som fokus för att säkra fortsatt överlevnad under 2021. Trots att den nordiska regionen som helhet står sig stark när det kommer till digital omställning under pandemin, skiljer sig synen på framtiden mellan de nordiska länderna. 

Småföretagen måste prioritera bort tillväxten
I Sverige fokuserar mer än en tredjedel (34%) på att överleva under 2021.

I undersökningen som genomförts av Kantar på uppdrag av Mastercard har man bland annat frågat MSME (enmansföretagare, mikro-, små- och medelstora företag) om deras fokus inför 2021. I Sverige fokuserar mer än en tredjedel (34%) på att överleva under 2021, framför allt små (49%) och medelstora (40%) företag. Endast 6% av företagen kommer prioritera att växa verksamheten. 42% kommer driva på verksamheten som vanligt. Företagarna i Danmark är däremot mer optimistiska, där fler fokuserar på att expandera sin verksamhet (8 procent) eller driva sin verksamhet som vanligt (52 procent). I Norge är motsvarande siffror för att skapa tillväxt 5 procent och sköta verksamheten som vanligt 55 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Sett till att småföretagare har drabbats hårt under pandemin och att framtiden fortfarande är oviss, är det inte konstigt att det finns en viss pessimism i Sverige. Småföretagsverksamheter är väldigt viktiga för landet och därför tror vi att kartläggningar som denna är väsentliga. Vår förhoppning är att studien från Mastercard kan bidra till en ökad förståelse för vilka utmaningar småföretagarna står inför och inom vilka områden de behöver mer stöd, säger Malin Berge, Vice President Strategic Growth på Mastercard.

Så skiljer sig synen på framtiden mellan de nordiska länderna:

• I Sverige fokuserar mer än en tredjedel (34%) på att överleva under 2021, framför allt små (49%) och medelstora (40%) företag. Endast 6% av företagen kommer prioritera att expandera verksamheten. 42% kommer driva på verksamheten som vanligt.

• I Norge fokuserar mer än hälften (55%) på att driva sin verksamhet som vanligt, medan drygt en femtedel (21%) fokuserar på att överleva pandemin. 5 procent prioriterar främst på tillväxt.

• I Danmark är företagen mest optimistiska inför 2021 jämfört med de andra nordiska länderna. Medan 18% fokuserar på överlevnad, 52 procent på att driva verksamheterna som vanligt och 8 procent på att växa verksamheten.

• I Finland fokuserar en tredjedel (34%) på att försöka överleva pandemin under året och lika stor del kommer driva på verksamheten som vanligt (34 procent). 5 procent har tillväxt som första prioritet.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.