Mörka moln men viss ljusning för småföretagen

Affärerna Under det senaste året har antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen minskat kraftigt. Småföretag inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Där har vart fjärde företag minskat personalstyrkan jämfört med i fjol. Däremot ser företagen en ljusning inför det kommande året. Det visar en rapport från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Mörka moln men viss ljusning för småföretagen
De dystra framtidsförväntningarna i fjol har till stor del besannats i årets mätning. Foto: Adobe Stock

Av Sveriges cirka en miljon företag har över 99 procent färre än 50 anställda. Dessa små och medelstora företag har sedan 1990 svarat för fyra av fem nya jobb, och totalt arbetar två miljoner svenskar i dessa företag. Coronapandemin har lett till en arbetslöshet på över åtta procent och långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer, cirka 200 000 av de inskrivna arbetslösa har varit utan jobb i mer än 12 månader. Denna mörka bild speglas även i den här undersökningen där företagare vittnar om att antalet anställda har minskat mer än de räknade med i fjol.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nettotalet för sysselsättning föll till minus 9 från plus 4 förra året, vilket är den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2008/09. De mindre företagen med 1–4 anställda har haft störst nedgång i sysselsättningen.

– Trots statliga stödpaket för att mildra de negativa konsekvenserna har sysselsättningen minskat kraftigt till följd av krisen. Det kommer ta tid att ens återställa det som förlorats, och regeringen måste nu agera kraftfullt för att undanröja småföretagens hinder för att kunna börja anställa igen, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Småföretagen är trots utmaningarna positiva om sysselsättningsutvecklingen för det kommande året, och vart femte företag räknar med att öka antalet anställda. Mest positiva är företag inom tillverkning, handel, hotell och restaurang, byggverksamhet samt transport. De mest optimistiska planerna finns i företagen med 20–49 anställda, medan företag med 1–4 anställda är något mer försiktiga. Rapporten visar även att småföretag som bedriver internationell handel är mer hoppfulla om att kunna anställa fler.

– Vi ser att pandemin som förväntat har slagit hårt mot landets småföretag, men att de nu ser ljuset i tunneln. Trots osäkerhet kring pandemin med risk för fler eller långvariga restriktioner för att hålla nere smittspridningen är småföretagen positiva om sysselsättning för det kommande året. Nu gäller det att hjälpa företagen att hålla i och hålla ut i en extremt prövande tid, berättar Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Fjolårets Småföretagsbarometer visade ett kraftigt fall i konjunkturen under mars och april när pandemins effekter på näringslivet blev alltmer tydliga. Företagare i hela 19 av Sveriges 21 län upplevde en svagare konjunktur jämfört med 2019.

– De dystra framtidsförväntningarna i fjol har till stor del besannats i årets mätning och den så kallade konjunkturindikatorn ligger nu på den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. För att samhället ska klara den svenska välfärden behöver vi få igång sysselsättningen och framtidstron även hos de mindre företagen, avslutar Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.