Svårt för svenska företag svårt att få tillbaka moms från utlandet

Affärerna Under 2020 betalade Svenska Skatteverket tillbaka mer än 1,7 miljarder kronor i moms till utlandet. Svenska företag har dock svårt att få tillbaka moms från andra länder, visar en ny undersökning. Pengarna lämnas orörda på grund av tidsödande och krångliga regler.

Svårt för svenska företag svårt att få tillbaka moms från utlandet
Emelie Solomon

Studien som genomförts av SAP Concur med hjälp av Cencuswide synliggör vad som hindrar svenska företag från att få tillbaka momsen – pengar de betalar helt i onödan. En av lösningarna är AI.

I dag lägger de flesta av världens länder på moms på varor och tjänster, vilket är en kostnad som är tänkt att bäras av slutkonsumenten och inte av företagen. Det finns därför processer för hur företag kan få tillbaka pengar på köp som belastas med moms. Tyvärr misslyckas många företag med att få tillbaka sin del. Globalt handlar det om över 270 miljarder kronor årligen som företag går miste om, visar en tidigare rapport.

Om man frågar svenska företag varför de inte lyckas få tillbaka momsen, säger cheferna att arbetsinsatsen och kostnaden inte motsvarar den potentiella vinsten. Ett ytterligare skäl är att anställda ofta lämnar in utlägg med felaktig eller bristande information. Som detta inte vore tillräckligt krångligt, riskerar företag att åka på straffavgifter om de gör fel.

– Momshantering är ett erkänt svårnavigerat område och det gör att företag förlorar pengar som de egentligen har rätt till. Många väljer att inte ens försöka begära tillbaka moms. Företagen vi frågat i den här undersökningen visar dessutom på en pessimistisk framtidssyn där de tror att det kommer bli ännu svårare. Det här är ett uppenbart problem, speciellt i tider när varje krona räknas. Långsiktigt kan det handla om betydande belopp i resultaträkningen, säger Emilie Solomon på SAP Concur, Sverige.

Vad gäller framtiden tror runt hälften av deltagarna i studien på än mer komplexa momsregler efter pandemin och mer än en tredjedel tror att det kommer bli vanligare med revisioner och högre straffavgifter vid felaktiga ansökningar. Även Brexit är ett orosmoln som runt hälften av de svarande anser kommer att ha en negativ inverkan på möjligheten att få tillbaka moms.

– Fler företag måste få upp ögonen för vad de missar och se över hur de kan jobba mer effektivt. Vår undersökning visar att nästan en tredjedel av de tillfrågade cheferna i Sverige ser att smarta lösningar baserade på AI skulle hjälpa dem att få tillbaka mer momspengar. Det handlar om att automatiskt identifiera möjligheter till momsåterbetalning och att utforma korrekta ansökningar, avslutar Emilie Solomon.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.