nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

3 tips till vd för att stärka ekonomiavdelningen

En ny undersökning visar att svenska vd:ar och ekonomichefer inte har samma syn på ekonomifunktionen. Ekonomicheferna vill utveckla en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomiavdelning medan vd:arna är nöjda med ekonomifunktionen och inte ser något behov av förändring.

Azets har genomfört intervjuundersökningar bland 75 vd:ar och 100 ekonomichefer. Den visar att dessa har olika uppfattningar om hur situationen och behoven ser ut på ekonomiavdelningen.

– Hela företaget förlorar på att vd:n med sin okunskap agerar bromskloss, menar Anders Fryxell, vd och Helena Lustig, försäljningschef på Azets.

Läs mer: Tänk om ge ekonomichefen rätt förutsättningar

Ekonomicheferna menar att det är ekonomiavdelningen som kan bidra till att identifiera tillväxtområden, affärsmodeller och investeringsmöjligheter. De kan också komma med förslag på lönsamhetsförbättringar, analyser som driver företagets affär och olika scenarier för strategiska beslut.

Ekonomicheferna vill att ekonomiavdelningen ska komma bort från det traditionella sättet att arbeta med transaktioner, bokslut och reaktiva rapporter, till att arbeta mer proaktivt och strategiskt.

Läs mer: Offensiv ekonomiavdelning viktig vid målstyrning

Ekonomicheferna tycker att företagen behöver göra stora satsningar på ekonomiarbetet framöver. De uppger att de bara kommit halvvägs på sin förändringsresa mot att bli en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomifunktion. De anser att deras företag ligger efter på områden som bland annat digitalisering, processeffektiviseringar, anpassningsförmåga, expertis och Business Intelligence.

Ungefär hälften av ekonomicheferna rankar tidsbrist som ett avgörande skäl till att ekonomifunktionen inte kommit så långt som de önskar. Närmare var femte ekonomichef upplever att ledningens prioriteringar har hindrat dem.

Ekonomicheferna uppger också att de har många olika utmaningar i sitt arbete, inte minst vad gäller just det affärsstödjande och strategiska arbetet.

Samtidigt är nio av tio vd:ar nöjda eller mycket nöjda med det bidrag ekonomiavdelningen ger till företaget och 40 procent anser att de inte ska fokusera på några nya initiativ. De anser också att ekonomichefen har få utmaningar i sitt arbete, samt att både tid och resurser räcker till.

3 tips till vd:ar för att förbättra förutsättningarna för ekonomiavdelningen

1. Inled dialog

Inled dialog med ekonomichefen om nuvarande situation, roll och utmaningar samt vilket bidrag ekonomifunktionen kan ge till verksamheten. Azets undersökningar visar att ekonomichefen och VD har olika uppfattningar.

2. Skapa gemensam målbild och plan

Enas om en gemensam målbild gällande ekonomifunktionens bidrag samt hur ni ska ta er dit samt bestämma de viktigaste KPI-erna för detta. Azets studie visar att strategi saknas, liksom tid, istället har man satsat lite här och där.

3. Ta in extern hjälp

Våga ta in hjälp utifrån, till exempel från en outsourcingleverantör. Rätt partner ger inte bara en avlastning som frigör tid till det strategiska och verksamhetsstödjande arbetet – en sådan partner driver, tillsammans med ekonomichefen, förbättringsarbetet och hjälper till att säkerställa att ekonomifunktionen är framtidssäkrad.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här