Nytt grepp ger småföretagare tillväxt

Företagande Det finns ett glapp mellan startups och större företag när det gäller möjligheten att få externt stöd i tillväxtresan. Nu lanseras på bred front en prisbelönt metod med navigatorer som kan stötta företagare i den bortglömda gruppen småföretagare.

Nytt grepp ger småföretagare tillväxt
Genom att arbeta med navigatorer får småföretag bättre tillväxt. Foto: Stock adobe.

2017 vann projektet ”Tillväxtmotor”, som genomförts i Värmland, EU-kommissionens tillväxttävling EEPA.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

— Juryn var imponerad över att efter två år i projektet hade de medverkande företagen fått en ökad omsättning på cirka 53 miljoner kronor och en ökad lönsamhet på 6,8 miljoner, säger Anette Rhudin som var projektledare för ”Tillväxtmotor”.

Uppmuntrad av framgången tog hon kontakt med Tillväxtverket för att se hur man kunde få möjlighet att hitta en permanent fortsättning på ”Tillväxtmotor”.

– Intresset från Tillväxtverket var stort men de hade inte strukturerna för att kunna hjälpa till, berättar Anette Rhudin.

Bildade en stiftelse

Istället vände hon sig till Sparbankernas Riksförbund som, tillsammans med Ludvig & Co, hösten 2020 tog initiativ till bildandet av Stiftelsen Navigator med Anette Rhudin som ordförande, vilken ska sprida modellen, som nu döpts till ”Navigator Scaleup”, på bred front i Sverige.

– Hos Ideon Science Park i Lund har vi redan startat denna strategiska ledningsstödsprocess för skalbara bolag och det är också på gång hos fler partners.

Anette Rhudin konstaterar att ”Navigator Scaleup” vänder sig till en grupp företagare som ofta kämpar ensamma med näbbar och klor för att få fart på sina bolag. Att de ständigt har tids- och resursbrist och är uppslukade av det operativa arbetat gör att de har svårt att höja blicken.

– För startups finns bra stöd på olika sätt med mentorer och större bolag har ofta en styrelse som bollplank men företag som finns däremellan får klara sig själva, vilket kan bromsa utvecklingen rejält. Jag hoppas att navigatorer kan bli den framtida normen för skalbara bolag i denna mellangrupp som vill växa, säger hon.

Måste professionaliseras

Hon har sett att små företag karaktäriseras av en informell struktur och ett verksamhetsnära ledarskap.

– För att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och tillväxt krävs ofta att organisationen formaliseras och professionaliseras.

I det skalbara bolaget är det ofta den verksamhetsnära företagaren som är inblandad i bolagets alla processer.

– En vinnande affärsidé kräver ständig påfyllning av kunskap och meningsfulla processer som leder mot målet. Stundtals en omöjlig ekvation, när den operativa vardagen tar över. En investering i entreprenöriella förmågor är ett första steg i den skalbara trappan.

Forskning visar att företagsledare inom små och medelstora företag, upplever stor ensamhet, brist på resurser, stress, stort risktagande samt att de tar ett stort ansvar.

– Allt detta genererar tidsbrist. Ju större tidsbrist, desto mindre av det strategiska arbetet, som ska lyfta företagen. Och tiden för kompetensutveckling och nätverkande krymper.

Två kvinnor och två män

”Navigator Scaleup” bygger på neutrala ledningskompetenser, så kallade navigatorer, som kompletterar företagarens eget kunnande och egen erfarenhet.

– Det har visat sig vara ganska lätt att hitta engagerade navigatorer eftersom de inte har samma juridiska ansvar som en styrelseledamot, berättar Anette Rhudin.

Vilka navigatorer som företaget får tillgång till avgörs efter en kartläggning av företagarens nuvarande process, mål och visioner.

Sedan utses fyra externa kompetenser, två män och två kvinnor, som alla har olika perspektiv att tillföra kring ekonomi, kund, process och utveckling. Dessa ska ha ett coachande förhållningsätt gentemot den företagare som är med och låta denne själv driva processen genom att hitta mål som man gemensamt kan nå.

– Samtliga fyra måste ha en egen tillväxtresa i bagaget så att de kan dela med sig av sina egna erfarenheter. Ofta är en av navigatorerna en blivande kund som företagaren tillsammans med kan utveckla en produkt eller tjänst. Det här upplägget får företagaren att sitta ner, tänka, uttala och bolla sina funderingar kring bolaget.

Två timmar per kvartal

Navigatorerna får ett mindre arvode för sin insats.

– Men många av dem tycker att de istället själva borde betala för att få vara med eftersom det också ger dem så mycket, inte minst kontakten med de andra navigatorerna.

Totalt genomförs under de två åren som processen pågår sju Navigatormöten, två timmar per kvartal. Parallellt med detta sker tre individuella avstämningar med processledaren för att stämma av att de utsedda kompetenserna passar för företagarens process och mål.

– Det vanligaste problemet som kan uppstå vid valet av navigatorer är faktiskt att företagaren satt för lågt satta mål och därför hade behövt tillgång till annan kompetens, avslutar Anette Rhudin.

Fakta:

6 tips till en företagare som vill arbeta med navigatorer

  1. Ensam är inte stark, med en navigator får du tillgång till kompetens som utgör en värdefull dragkraft i din skalbara resa.
  2. Navigatorcoacherna är som nycklar till en kassakista, nycklarna är unika för varje bolag och vi ser till att ditt bolag får den nyckel ni behöver för att öppna upp för era möjligheter.
  3. En navigator ger energi och det behövs för att orka se över kanten och ta ut riktningen.
  4. Struktur gynnar handlingskraft, både hos dig själv och dina medarbetare.
  5. Vårda och återkom till just din vision, för som verksamhetsnära företagare är det din unika motivation och kraft i vardagen.
  6. Brist på strategiska ledningsprocesser är som att gå i en smal och tvärbrant trappa utan ledstänger.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.