Familjeföretag starka överlevare

Familjeföretag Många familjeföretag har en inneboende styrka som främjar såväl stabilitet som långvarighet. Men hur kan de utvecklas för att överleva i takt med att världen blir allt mer komplex och osäker?

Familjeföretag starka överlevare
Det flera olika faktorer som bidrar till multigenerationella framgångar för familjeföretag. Foto: Stock adobe.

Från Lego till Toyota – familjeföretag utgör hela två tredjedelar av alla företag i världen. Vissa av dem har varit verksamma i mer än tusen år och överlevt pandemier, finanskriser och industrialiseringsvågor längs vägen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det finns två grundprinciper för långsiktig framgång som vi kan urskilja när det gäller familjeföretag – motståndskraft och anpassningsförmåga, säger Peter Vogel, professor vid avdelningen Family Business and Entrepreneurship.

Enligt Vogel finns det flera olika faktorer som bidrar till multigenerationella framgångar för familjeföretag, och sex av dessa faktorer är speciellt relevanta. Den här checklistan kan vara till hjälp för att ställa diagnos på ert företags hälsa och hur pass förberett det är.

 1. Långsiktigt perspektiv. Med detta avses starka relationer inom familjeföretagssystemet liksom att föra välmående företag vidare till nästa generation. Det innefattar också institutionell kunskap, som är av värde i en kris.
 2. Ekonomisk försiktighet. Att spendera och investera på ett disciplinerat sätt innebär att familjeföretag löper mindre risk att överbelasta kontot i kristider och har de resurser som krävs som buffert i besvärliga tider.
 3. Känslomässiga band – familj, ägare. Familjer har ofta sitt namn, sin historia och sina värden inbäddad i, och kopplad till, sin verksamhet. Denna emotionella koppling skapar en stark känsla av engagemang och förpliktelse vilket kan visa sig vara avgörande i en kris.
 4. Djupt rotade värderingar och lojaliteter. Familjeföretag tenderar att ha lägre personalomsättning, inte vara lika benägna att säga upp folk i kristider och att ha lojala ledare och rådgivare.
 5. Förmåga till entreprenörsmässig förnyelse och anpassning. Dessa styrkor ligger i generna hos framgångsrika familjeföretag som tvingats att utveckla sig för att överleva århundraden av förändringar, endera genom att anpassa sina kärnverksamheter över tid eller att ge sig in på helt nya marknader.
 6. Företagarfamiljer som en god kraft. Familjetraditioner, som välgörenhet och lojalitet mellan intressenterna, gör att familjeföretag bidrar till långsiktiga samhällsförändringar. Familjeföretag har också ett intresse av att stödja både kunder, leverantörer och anställda i utmanande tider.
 7. Inte en kris vilken som helst

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot de flesta företag. Även om många familjeföretag har utvecklat och finslipat en förmåga att klara sig igenom plötsligt uppdykande kriser, känns den nuvarande unik på grund av sin komplexitet. Den har inneburit en utmaning även för de mest motståndskraftiga och anpassningsbara företagen.

– Det finns något mycket speciellt med den här krisen; den kommer i en tid då vi lever i en globaliserad värld, i en i värld där digitalisering ligger långt framme – och vi är mitt uppe i denna fjärde revolution, säger Peter Vogel. Reaktivitet är inte längre ett alternativ.

Peter Vogel rekommenderar tre sätt för att förändra hur företagarfamiljer styr och sköter sina företag, allt i syfte att de ska kunna förbereda sig inför, och navigera sig fram genom, framtida möjligheter och kriser i en snabbt föränderlig värld.

 1. Tänk och agera på ett holistiskt sätt. Företagarfamiljer måste se längre än till enbart de strategiska aspekterna för sina företag. Detta innebär att regelbundet granska och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varje del i deras system av företag är välmående och ändamålsenligt – sett både ur ett individ-, familje-, ägar-, lednings-, företags-, samhälls- och miljöperspektiv.
 2. Knyt an tätare i kristider. Gå tillbaka och titta på familjeägandet och styrningen av företaget för att anpassa allt efter de aktuella behoven. Skapa en tvärfunktionell, smidig arbetsgrupp för att sammanföra intressenterna i realtid. Skapa effektiva, snabba och transparenta besluts- och kommunikationsprocesser.
 3. Stärk och engagera. För familjer innebär detta att få alla med sig och att tillvarata yngre familjemedlemmars förmågor. Ur ett ägarperspektiv, måste familjeföretag ge alla intressenter en tydlig signal om att engagemanget är långsiktigt. Företagen måste också spara pengar och minska komplexiteten, och samtidigt undersöka nya möjligheter.

 

Peter Vogel är professor vid avdelningen Family Business and Entrepreneurship och Holder of the Debiopharm Chair for Family Philanthropy vid IMD Business School i Lausanne, Schweiz. Han är också direktör för IMD Global Family Business Center.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.