Pandemin slår hårt mot familjeföretagen

Familjeföretagande Pandemin slår särskilt hårt mot familjeföretagen. Många har drabbats av minskade intäkter och står nu inför ägarskifte, framgår av en internationell rapport från PwC.

Pandemin slår hårt mot familjeföretagen
Det är tufft för familjeföretagen under pandemin. Foto: Stock adobe.

Family Business Survey är internationell undersökning som genomförts för att lyfta fram aktuella frågor som påverkar företagens verksamhet de kommande åren. Över 2 800 intervjuer har genomförts i 87 länder, bland annat på 47 svenska familjeföretag.

Av undersökningen framgår att pandemin slagit särskilt hårt mot familjeföretagen. 49 procent uppger en minskad försäljning.

Inte oväntat är det hotell- och upplevelsebranschen som drabbats hårdast, där 84 procent uppger intäktsbortfall. Därefter följer fordonsbranschen samt underhållning och media, där 64 respektive 63 procent drabbats av försäljningsminskningar.

Ägarskiften

Problemen har fått till följd att många familjeägda företag nu står inför stora förändringar, bland annat i form av ägarskiften. Enligt undersökningen kommer 35 procent av första till tredje generationens familjeföretag att överlämnas till nästa generation under de kommande fem åren.

Samtidigt uppger 31 procent av de familjeägda företag som i dag helt kontrolleras av familjen att de kommer att drivas av en extern part inom loppet av fem år.

Trots motgångarna ser framtiden ändå relativt ljus ut i ett längre perspektiv.

– 2022 väntas bli ett expansionsår då hela 86 procent av familjeföretagen ser tillväxt framför sig. Det är i nivå med de 84 procent som såg samma utveckling i undersökningen 2018, säger Pontus Tonning, ansvarig för området familjeföretag på PwC i en kommentar.

Nya marknader och kundgrupper

När det gäller framtida utveckling visar rapporten att expansion till nya marknader och kundgrupper hamnar i topp. Det är områden som prioriteras av 55 procent av de tillfrågade under de kommande två åren. Att förbättra den digitala utvecklingen nämner 52 procent och 50 procent ska fokusera på nya produkter och tjänster.

– Det som är dystert är att endast 16 procent av familjeföretagen uppger att de ska fokusera på ökat engagemang inom hållbarhet och bara 15 procent att de ska fokusera på att minska sin egen koldioxidpåverkan, säger Pontus Tonning.

Familjekonflikter

Undersökningen visar även att konflikter är vanliga inom familjeföretagen – 40 procent av de tillfrågade uppger att sådana förekommer.

– De allra flesta försöker lösa konflikterna inom familjesfären och bara 12 procent använder utomstående tredje part, vilket kan förklara att konflikterna dessvärre ofta blir långvariga, säger Pontus Tonning.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.