Högre energi för männen under pandemin

Inspiration En ny studie visar att männens energinivå på jobbet ändrades under coronapandemins första månader. Männen hade högre energi än kvinnorna som överlag brukar ha mer energi än männen.

Högre energi för männen under pandemin
Enkätsvaren visar att männens energinivå höjdes i samband med att tydligheten från ledningsgruppen ökade under den första delen av coronapandemin. Foto: Adobe Stock

Studien från Brilliant Future är baserad på 380 000 enkätsvar från sammanlagt 200 organisationer och slår även fast vilka faktorer som påverkar energin bland män och kvinnor allra mest.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Enkätsvaren visar att männens energinivå höjdes i samband med att tydligheten från ledningsgruppen ökade under den första delen av coronapandemin. Samtidigt gick kvinnornas energinivå ner, till följd av en försämrad arbetsmiljö.

-Studien visar vilka åtgärder som chefer och ledare behöver vidta för att öka energinivån bland medarbetarna. Genom att löpande mäta och utvärdera medarbetarnas energi är det möjligt att identifiera hur det ser ut i den egna organisationen och avgöra om insatser behöver göras, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future

Undersökningen slår fast att tydligheten bland chefer och ledare är av största vikt för männen. Under de första månaderna av pandemin ökade tydligheten vilket skapade en direkt effekt på männens energinivåer, som blev högre än kvinnornas.

Studien visar också att den faktor som påverkar energinivån bland kvinnor allra mest är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilken försämrades i början av pandemin. Det ledde i sin tur till att kvinnornas energi också försämrades.

-Ett tydligt ledarskap är väsentligt. Om alla är införstådda med vad de ska göra och hur deras insatser leder det gemensamma arbetet framåt kan missförstånd undvikas och det blir lättare för alla i organisationen att lägga energi på rätt saker. Se också till att vara närvarande, coacha, lyssna och ge feedback, även fast det är genom skärmen eller på distans. Vår data visar gång på gång att engagerade medarbetare skapar lojala kunder, vilket påverkar resultatet på sista raden, berättar Sofie Johansson.

Andra faktorer, till exempel hur ledarskapet fungerar i övrigt och hur effektivt samarbetet med kollegorna är, påverkar arbetsmiljön och tydligheten på arbetsplatsen men har inte lika stor direkt påverkan på energinivån – varken bland kvinnor eller män.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.