Medarbetare vill ha mer flexibilitet efter pandemin

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning om hur svenskarna vill att arbetsgivarna ska hantera hemarbetet efter pandemin visar att svenska anställda tycker att arbete i hemmet fungerar bättre och bättre och man önskar mer flexibilitet från sin arbetsgivare när smittspridningen är över. 

Medarbetare vill ha mer flexibilitet efter pandemin
73% vill efter pandemin arbeta både hemifrån och från ordinarie arbetsplats. Foto: Adobe Stock

Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur svenska anställda vill att arbetsgivare ska hantera hemarbete efter pandemin. De har frågat 2055 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runtom i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Undersökningen visar att 70% av alla som arbetar hemifrån trivs med detta. Man kan se att villa/radhusägare trivs något bättre med hemarbete och känner också att de andra i bostaden trivs bättre med det. Barn i villor/radhus har dessutom mer studiero. Storlek på bostad har ingen tydlig effekt på hur bra man generellt trivs med att arbeta hemifrån.

73% vill efter pandemin arbeta både hemifrån och från ordinarie arbetsplats. 39% anger att de kan tänka sig att arbeta enbart hemifrån efter smittspridningen upphört och 24% kan tänka sig att enbart jobba från ordinarie arbetsplats.

Många svenska anställda ser fördelarna med hemarbete. 51% menar att arbeta ifrån hemmet har blivit bättre och bättre med tiden. 73% svarar dock att de vill arbeta både hemifrån och från ordinarie arbetsplats när smittspridningen upphört.

Undersökningen visar tydligt att respondenterna föredrar att arbeta både hemifrån och från den ordinarie arbetsplatsen när pandemin är över. När Netigate ber svarande definiera den perfekta balansen mellan hemarbete och arbete från ordinarie arbetsplats kommer man nära 50%/50%.

De som bor långt ifrån sin ordinarie arbetsplats ser en något större positiv effekt av hemarbete när det gäller koncentration, worklife-balance och arbetsglädje. De kan även i större utsträckning tänka sig jobba hemifrån 100% efter pandemin. Oavsett distans till jobbet föredrar medarbetarna att jobba både hemifrån och på plats.

Effekten av hemarbetet bedöms mindre positivt av äldre medarbetare än av yngre. Äldre (50+) känner i mindre utsträckning att de blivit mer produktiva och svarar i mindre hög utsträckning att de olika aspekterna har påverkats positivt av hemarbetet än yngre (speciellt <40).

Kvinnor trivs bättre än män med hemarbete. Kvinnor är också mer positivt inställda till att jobba hemifrån efter pandemin. Kvinnor tycker i högre utsträckning att deras produktivitet, koncentrationsmöjligheter, worklife balance och arbetsglädje har påverkats positivt av hemarbete. För de övriga aspekterna är svaren mer lika mellan män och kvinnor.

69% av svarande uppger att företaget de jobbar på har uppnått sina affärsmål, något färre än i en undersökning Netigate gjorde i juni 2020 där siffran var 81%. Svarande är generellt nöjda med hur deras arbetsgivare hanterat hemarbete under pandemin, hela 70% är nöjda.

64% av svarande menar att användning av digitala hjälpmedel har haft en positiv inverkan på hemarbete. 71% av alla svaranden menar att företag kommer att vara mer digitala efter pandemin.

54% ser även klara fördelar med att planera sina egna arbetsuppgifter under dagen samt 48% upplever mer balans i livet som helhet (worklife balance). De mest negativa aspekterna med hemarbete är att man saknar det sociala samlivet med kollegor, man tycker att internkommunikationen har en negativ påverkan med hemarbete samt 30% menar att samarbetet mellan avdelningar haft en negativ påverkan.

De allra flesta anställda i Sverige tror att pandemin ändrat spelreglerna för hur arbetslivet och arbetsplatser ser ut, även efter smittspridningen upphört. 73% svarar ”Ja” på frågan: ”Föreställ dig hur arbetslivet kommer att se ut när COVID-19-pandemin är över. Tror du att arbetslivet kommer att ha förändrats jämfört med hur det var innan pandemin?”

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.