Sociala arbetsmiljön sämre än fysiska under pandemin

Arbetsmiljö Den sociala arbetsmiljön har försämrats mer än den fysiska arbetsmiljön under pandemin. Det framgår av en färsk rapport från Unionen. Rapporten ger ändå de allra flesta arbetsgivare bra betyg för hur man hanterat omställningen till distansarbete och andra utmaningar.

Sociala arbetsmiljön sämre än fysiska under pandemin
Distansarbete medför sociala nackdelar. Foto: Stock Adobe.

I Unionens årliga enkätundersökning Arbetsmiljöbarometern får förbundets arbetsmiljöombud eller skyddsombud, som de också kallas, svara på frågor om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Årets undersökning har också kompletterats med frågor om distansarbete och hur pandemin påverkat arbetsmiljöarbetet.

Majoriteten distansarbetar

Fler än hälften – 63 procent – av arbetsmiljöombuden har under pandemin arbetat hemifrån i stor eller viss omfattning.

Sammantaget visar undersökningen att omställningen till distansarbete och andra utmaningar som pandemin fört med sig ändå har fungerat ganska bra på de allra flesta arbetsplatser.

Sex av tio svarar att den fysiska arbetsmiljön inte förändrats under pandemin, medan endast 24 procent uppger en försämring.

50 procent anger också att den organisatoriska arbetsmiljön inte förändrats jämfört med 26 procent som pekar på en försämring.

Sociala arbetsmiljön sämst

Däremot tycker fyra av tio tillfrågade att den sociala arbetsmiljön har försämrats. Sex av tio anser också att arbetssituationen under pandemin skulle eller skulle kunna medföra risk för ohälsa.

– De allra flesta arbetsgivare har hanterat den akuta situationen på ett bra sätt. Men siffrorna pekar på att det finns en hel del kvar att göra, framförallt i den sociala arbetsmiljön. Arbetsgivarna kan inte luta sig tillbaka och vara nöjda. Arbetsmiljön måste ses över regelbundet, kommenterar Martin Linder, ordförande i Unionen.

Fysisk arbetsmiljö omfattar bland annat arbetsutrymme, skrivbord, belysning och ljud. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om fördelning av arbetsuppgifter, sambandet mellan krav, resurser och ansvar, men också handlingsutrymme, delaktighet och kommunikation. Social arbetsmiljö inrymmer arbetsplatsgemenskap, socialt samspel och samarbete samt socialt stöd från chefer och kollegor.

2 585 av Unionens cirka 7 000 arbetsmiljöombud deltog i Arbetsmiljöbarometern, som genomfördes i oktober 2020.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.