Viktigt att dela med sig av sina hjärnspöken

Vd-rollen Vd:ar löper stor risk att fasta i känslan av att vara en bluff. Om de inte har några arenor att dela med sig av sin oro så är risken stor att de tror att de är ensamma om att känna sig osäkra, och de har ofta en bild av att de kommer att uppleva trygghet och lycka bara de tar ytterligare ett steg i karriären.

Viktigt att dela med sig av sina hjärnspöken
För att slippa hämmas av bluffkänslan menar Mia Törnberg att vi bör lära oss hantera vår oro och våra rädslor genom att öva oss i tillit.

Många vd:ar är ambitiösa och har en stark inre drivkraft. Ofta upplevs de som framgångsrika och lyckade, såväl i karriären som i privatlivet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Men när man kommer dem närmare in på livet blir det tydligt att allt för många av dem inte klarar av att njuta av sin egen framgång. Vi är alla födda med en hjärna som är programmerad att felsöka, att intala oss att om allt verkar för bra kommer något snart att gå åt skogen, säger författaren och ledarutvecklaren Mia Törnblom.

I sin bok ”Sårbar och superstark” konstaterar hon att om vi aldrig delar med oss av våra känslor, tvivel eller hjärnspöken, så försvinner de inte utan växer sig istället allt starkare.

Hon har sett att människor som är på väg uppåt i karriären alltför sällan delar med sig av självtvivel och misstag. De vill framstå̊ som självsäkra och kunniga.

– Och då är det svårt att dela sin oro med kollegor, särskilt om de saknar riktigt nära relationer där de är trygga nog att prata om det personliga. Och ju längre en person har gått runt med en känsla av att vara en bluff, desto starkare växer oron, konstaterar Mia Törnblom.

Övning i tillit

Att leda sig själv handlar enligt henne för många om att våga visa sig sårbar.

– Det är fullt mänskligt att känna sig som en bluff och tänka tankar som ”om de hörde vad jag tänker skulle ingen låta mig få arbeta här” eller ”nu har det gått bra på tok för länge, så det är bara en tidsfråga innan de avslöjar mig”. Och visst kan det handla om att vi har fuskat, att vi har ljugit eller till och med stulit, men min erfarenhet är att det ofta är olika varianter av hjärnspöken, säger Mia Törnblom.

För att slippa hämmas av bluffkänslan menar hon att vi bör lära oss hantera vår oro och våra rädslor genom att öva oss i tillit.

– Med ett starkt självledarskap kommer vi att stressa mindre och bli mer närvarande, irritationsmomenten blir färre och vår förståelse större. Genom att lära oss att det är okej att göra misstag och genom att hantera de misstag vi gör, fördjupar vi vårt värde som personer istället för att koppla allt till prestation.

Hon menar att utveckling handlar om att ha modet att förändras.

– Att klara av att ändra uppfattning är inte en svaghet, tvärtom är det en styrka. Det krävs mod och inre trygghet för att äga sina misstag eller för att ändra en åsikt eller en värdering efter att ha fått ny kunskap eller nya insikter.

Rädd för att inte vara omtyckt

Mia Törnblom berättar att hon alltid haft starkt självförtroende men svag självkänsla vilket gjorde att allt handlade om prestation och bekräftelse.

– Var jag omtyckt dög jag, presterade jag på topp dög jag men annars inte. Jag var med andra ord styrd av rädsla för att inte vara omtyckt, för att misslyckas, för att bli bortvald eller för att inte duga och behövde hela tiden bevis ifrån min omgivning att min oro inte stämde. Genom att jag tränar självledarskap klarar jag av att bekräfta mig själv, att göra misstag utan att känna mig som en sämre person, vinsterna med ett starkt självledarskap är enorma. Vi blir närvarande i mötet med de vi möter, vi blir aldrig hotade utan enbart inspirerade av andras kunskap och kompetens, vi blir bättre på att samarbeta och kommunicera och framförallt är vår drivkraft lust och tillit istället för oro och rädsla.

Hon betonar att med en inre trygghet, självkännedom, tillit och tro på vår förmåga blir vi bättre rustade att hantera allt det smärtsamma som livet innebär.

– Om någon skulle fråga mig vad meningen med livet är skulle mitt kortaste svar bli: ”Meningen med livet är att skapa mening i sitt liv.”

Ett snäpp modigare

Mia Törnblom menar att vara sårbar är motsatsen till att vara svag.

– Det handlar istället om att vara så trygg i sig själv att man vågar vara ännu ett snäpp modigare, ännu ett snäpp ärligare mot sig själv och andra.

Hon konstaterar slutligen att det finns en sak som gäller oss alla, nämligen att livet kommer att ta slut. Det är det enda vi kan vara helt säkra på.

– Om vi på riktigt vill ta makten över vårt liv är det bra att vi börjar med att acceptera vårt öde. En dag kommer alla vi männi- skor som lever idag vara döda och det innebär att vi inte har all tid i världen. När vi klarar av att acceptera detta, frigör vi kraft som vi istället kan lägga på det vi faktiskt kan påverka, och det är hur vi vill ta vara på den tid vi får.

Mia Törnblom vill vända på̊ uttrycket ”man lever bara en gång” och istället säga: ”Vi lever varenda dag, men vi dör bara en gång.”

Fakta

Hur kan man arbeta med självledarskap?

  • Våga visa dig sårbar.
  • Lär dig att hantera dina rädslor.
  • Öva dig i tillit.
  • Våga förändras.
  • Tro på din förmåga.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.