Går personligheten att mäta?

Inspiration Genom att lära känna din egen och andras personlighet kan livet på många områden bli både bättre och lyckligare. Men går personlighet verkligen att mäta?

Går personligheten att mäta?
Personlighetstester är mycket populära men deras vetenskaplighet har på goda grunder ifrågasatts. Foto: Adobe Stock

Personlighetstester är mycket populära men deras vetenskaplighet har på goda grunder ifrågasatts. Psykologiforskarna Petri Kajonius och Anna Dåderman berättar i boken Vem är du? om den senaste forskningen på området och om Big Five-modellen som de menar på vetenskaplig grund utklassar andra modeller för att mäta personlighet. Den utgår från att alla människor präglas av fem huvudsakliga personlighetsdrag som påverkar våra känslor, tankar och beteenden.

I Vem är du? ges en översikt över den senaste forskningen inom personlighetspsykologi och förklaras hur Big Five-modellen kan tillämpas såväl privat som professionellt. Boken riktar sig till dem som söker vetenskapliga grunder för att förstå personlighet, hur denna kan mätas och hur resultatet kan användas vid rekrytering och för att utveckla mellanmänskliga relationer.

Författarna är professor i psykologi respektive universitetslektor och docent i personlighets- och socialpsykologi, båda vid Högskolan Väst.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.