nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

AI with man using a laptop in a modern gray chair

Vd:ars känslor inför den tekniska utvecklingen

Hälften av världens vd:ar anger i PwC:s studie CEO Survey 2019 att den tekniska utvecklingen är det som förändrat den egna branschen mest de senaste fem åren. Samtidigt ser 70 procent av de tillfrågade i undersökningen den tekniska utvecklingen som det största hotet mot den egna verksamhetens tillväxt, och lika många oroar sig för cyberhot.

Att artificiell intelligens (AI) kommer att påverka näringslivet är vd:arna rörande överens om. 85 procent uppger att de tror att det kommer att förändra näringslivet inom de kommande fem åren och cirka 80 procent av de tillfrågade tror att AI är bra för samhället. 62 procent av världens vd:ar tror till och med att AI kommer ha större påverkan på världen än vad internet haft. I Sverige har bolagen börjat planera för att AI ska ta större plats i verksamheten och globalt uppger 6 procent av vd:arna att de implementerat AI i stor skala.

Läs mer: 5 kommande tekniktrender att ha koll på

Undersökningen visar att cyberhot hamnar på femte plats över de hot som oroar vd:ar i världen mest. Samtidigt har antalet som är oroade för cyberhot minskat. Allt fler privatpersoner och företag utsätts för cyberbrott och det är i dag helt nödvändigt att företag och offentliga verksamheter arbetar med säkerhetsfrågor kopplat till it. Cirka 90 procent av de tillfrågade uppger att de jobbar proaktivt med risker inom cyber och personlig data vid anpassning till ny teknik. Samtidigt visar andra undersökningar från PwC att det krävs bättre utbildning av medarbetare inom många organisationer, samt även statligt initierade utbildningssatsningar inom området.

– AI kommer att spela en stor roll för cybersäkerheten i framtiden, både för försvarare och angripare. Den som inte klarar av att använda AI rätt för att skydda sig riskerar att tappa delar av sin affär, säger Johan Wiktorin, Director Intelligence, Head of Special Research & Insight, PwC Sverige 

Läs mer: Brist på digital kompetens hos svenska företag

I studien har PwC frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här