Vd:ars känslor inför den tekniska utvecklingen

Affärerna Hälften av världens vd:ar anger i PwC:s studie CEO Survey 2019 att den tekniska utvecklingen är det som förändrat den egna branschen mest de senaste fem åren. Samtidigt ser 70 procent av de tillfrågade i undersökningen den tekniska utvecklingen som det största hotet mot den egna verksamhetens tillväxt, och lika många oroar sig för cyberhot.

Vd:ars känslor inför den tekniska utvecklingen

Att artificiell intelligens (AI) kommer att påverka näringslivet är vd:arna rörande överens om. 85 procent uppger att de tror att det kommer att förändra näringslivet inom de kommande fem åren och cirka 80 procent av de tillfrågade tror att AI är bra för samhället. 62 procent av världens vd:ar tror till och med att AI kommer ha större påverkan på världen än vad internet haft. I Sverige har bolagen börjat planera för att AI ska ta större plats i verksamheten och globalt uppger 6 procent av vd:arna att de implementerat AI i stor skala.

Läs mer: 5 kommande tekniktrender att ha koll på

Undersökningen visar att cyberhot hamnar på femte plats över de hot som oroar vd:ar i världen mest. Samtidigt har antalet som är oroade för cyberhot minskat. Allt fler privatpersoner och företag utsätts för cyberbrott och det är i dag helt nödvändigt att företag och offentliga verksamheter arbetar med säkerhetsfrågor kopplat till it. Cirka 90 procent av de tillfrågade uppger att de jobbar proaktivt med risker inom cyber och personlig data vid anpassning till ny teknik. Samtidigt visar andra undersökningar från PwC att det krävs bättre utbildning av medarbetare inom många organisationer, samt även statligt initierade utbildningssatsningar inom området.

– AI kommer att spela en stor roll för cybersäkerheten i framtiden, både för försvarare och angripare. Den som inte klarar av att använda AI rätt för att skydda sig riskerar att tappa delar av sin affär, säger Johan Wiktorin, Director Intelligence, Head of Special Research & Insight, PwC Sverige 

Läs mer: Brist på digital kompetens hos svenska företag

I studien har PwC frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.