nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Björn Alberts

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Siffrorna kommer från en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av konsultbolaget Curamando

I undersökningen tillfrågades vd:ar och marknadschefer på svenska bolag med omsättning över 300 miljoner kronor om deras digitala konkurrenskraft. Bland annat ställdes frågan om de har en plan för sin digitala omställning. Vidare fick i de i undersökningen svara på hur de tycker att de presterar inom digital försäljning, digital marknadsföring och digital kundupplevelse jämfört med sina konkurrenter. Resultaten var tydliga: det finns en tydlig korrelation mellan en formaliserad plan och en lyckad digitalisering.

De som hade en formaliserad plan för digitaliseringen upplevde att de lyckades bättre i förhållande till sina konkurrenter när det kommer till försäljning, marknadsföring och kundupplevelse än de som inte hade en formaliserad plan.

– Vi ser ett tydligt fokus på att tillsätta digital kompetens i styrelser vilket speglar konkurrenssituationen väl. Mot bakgrund av det är det förvånande att samma fokus inte ger tydligare förväntan på vd:ars agenda, säger Björn Alberts, partner på Curamando.

Resultaten av undersökningen visar vidare att 43 procent av de tillfrågade marknadscheferna känner press ifrån vdns håll att öka takten i sin digitala omställning.

– VD:ns förväntan på marknadschef kring att digitalisera försäljning och marknadsföring är högre, vilket understryker vikten av en handlingsorienterad förändringsagenda snarare än en strategisk, avslutar Björn Alberts.

Undersökningen visar att 31 procent av de undersökta bolagen saknar en formaliserad plan för digitalisering och ytterligare 19 procent – som har en formaliserad plan – inte har förankrat den i en budget.

– Vår erfarenhet är att företag utan en plan för digital tillväxt, som är förankrad i ledningsgruppen mellan inte minst it, marknad och försäljning, inte är konkurrenskraftiga på den digitaliserade marknaden. Det finns ett tydligt samband mellan en plan och en lyckad digitalisering. Vi ser att de som snabbt tar fram en handlingsorienterad och budgeterad plan med tydliga initiativ, som är synkroniserad över interna organisationsstrukturer, också fort ser ökade resultat, avslutar Björn Alberts.

Fler nyheter

Få har möjlighet att träna på arbetstid

En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Sveriges Friskaste Företag

Byggmästar’n i Skåne har tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Byggföretaget med huvudkontor i Helsingborg och med en omsättning på nästan en miljard kronor har integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och sätter ett likhetstecken mellan kvalitet i kundleveransen och medarbetarnas utveckling och hälsa.

7 steg till en förbättringskultur

Att arbeta med ständiga förbättringar är nödvändigt i de flesta organisationer. Men hur får man till den rätta glöden hos medarbetarna? Hur bygger man som ledare en kultur av ständiga förbättringar?
– Gör det så enkelt som möjligt. Teorier och modeller i all ära – men det är vad man gör i vardagen som spelar roll, säger ledarutvecklaren Ola Ljunggren Bergeå.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här