nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Björn Alberts

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Siffrorna kommer från en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av konsultbolaget Curamando

I undersökningen tillfrågades vd:ar och marknadschefer på svenska bolag med omsättning över 300 miljoner kronor om deras digitala konkurrenskraft. Bland annat ställdes frågan om de har en plan för sin digitala omställning. Vidare fick i de i undersökningen svara på hur de tycker att de presterar inom digital försäljning, digital marknadsföring och digital kundupplevelse jämfört med sina konkurrenter. Resultaten var tydliga: det finns en tydlig korrelation mellan en formaliserad plan och en lyckad digitalisering.

De som hade en formaliserad plan för digitaliseringen upplevde att de lyckades bättre i förhållande till sina konkurrenter när det kommer till försäljning, marknadsföring och kundupplevelse än de som inte hade en formaliserad plan.

– Vi ser ett tydligt fokus på att tillsätta digital kompetens i styrelser vilket speglar konkurrenssituationen väl. Mot bakgrund av det är det förvånande att samma fokus inte ger tydligare förväntan på vd:ars agenda, säger Björn Alberts, partner på Curamando.

Resultaten av undersökningen visar vidare att 43 procent av de tillfrågade marknadscheferna känner press ifrån vdns håll att öka takten i sin digitala omställning.

– VD:ns förväntan på marknadschef kring att digitalisera försäljning och marknadsföring är högre, vilket understryker vikten av en handlingsorienterad förändringsagenda snarare än en strategisk, avslutar Björn Alberts.

Undersökningen visar att 31 procent av de undersökta bolagen saknar en formaliserad plan för digitalisering och ytterligare 19 procent – som har en formaliserad plan – inte har förankrat den i en budget.

– Vår erfarenhet är att företag utan en plan för digital tillväxt, som är förankrad i ledningsgruppen mellan inte minst it, marknad och försäljning, inte är konkurrenskraftiga på den digitaliserade marknaden. Det finns ett tydligt samband mellan en plan och en lyckad digitalisering. Vi ser att de som snabbt tar fram en handlingsorienterad och budgeterad plan med tydliga initiativ, som är synkroniserad över interna organisationsstrukturer, också fort ser ökade resultat, avslutar Björn Alberts.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här