Bäst med policy kring privat användning av mobilen

Arbetsmiljö I ett examensarbete vid Linnéuniversitet i Kalmar har studenterna Marcus Berggren och Olivia Melin undersökt hur chefer inom banksektorn förhåller sig till privat användande av mobiler under arbetstid. Studenternas slutsats att det bästa är att upprätta en policy kring mobilanvändningen.

Bäst med policy kring privat användning av mobilen

Studenterna konstaterar att majoriteten av den forskning som tidigare genomförts undersöker mobiltelefonens påverkan på individer, men inte organisationers förhållande till mobiltelefoner. Många organisationer saknar idag en policy kring mobilanvändande under arbetstid, därför tyckte studenterna att det var intressant att undersöka hur chefer förhåller sig till sin mobiltelefon under arbetstid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Genom studien konstaterades att införandet av en policy kan vara problematiskt på grund av individer och organisationers olika intressen. Området är komplext eftersom det kan upplevas av anställda som att deras frihet tas ifrån dem. Plötsligt får de inte ens använda mobiltelefonen hur de vill under arbetstid, förutom alla andra lagar och sekretess som de måste lyda under. Mobiltelefoner är även mer komplext än internetanvändning på de stationära datorerna organisationerna har. Cheferna har då kontroll och kan se vad medarbetarna gör samt hur mycket de använder internet under arbetstid. Med en mobiltelefon blir detta svårare att komma åt. Medarbetare vet ju inte vad de andra runt dem gör på sina mobiltelefoner, det kan likaväl vara privat surfande som arbetsrelaterat surfande.

Läs mer: Mobilfria miljöer kan minska stressen på arbetsplatsen

”Trots en svårighet av att skapa en policy kring det privata mobilanvändandet under arbetstid och anställdas arbete utanför arbetstid, tror vi att en policy skulle kunna bidra till ett förtydligande över vad som gäller i respektive organisation”, skriver de.

Med en policy kan man beskriva att arbetsgivaren inte kräver att anställda ska använda mobiltelefonen för arbetsrelaterade syften på fritiden. Samtidigt reglerar policyn anställdas privata mobilanvändande under arbetstid.

Der intervjuade cheferna ser även mobiltelefoner som ett arbetsredskap som förenklar organisationers kommunikation. En sådan kommunikationsfördel har bidragit till en ökad flexibilitet där medarbetare i stor utsträckning kan välja om de vill arbeta hemifrån eller från arbetsplatsen. Om medarbetare sköter det fria ansvaret och använder mobiltelefonen på ett bra sätt ser cheferna inga större problem med att låta medarbetare surfa privat under arbetstid.

”Vidare kan vi även konstatera att surfa privat under arbetstid kan fungera som en paus för medarbetare inom organisationer. Studien konstaterar även att pauser är viktiga för att medarbetare ska samla energi, därför kan det vara acceptabelt att göra vissa privata ärenden under arbetstid.”

Däremot framhöll studien även mobiltelefonens negativa aspekter, att medarbetare kan bli okoncentrerade och ta lite längre pauser på grund av mobiltelefonens påtagliga dopaminkickar.

”Mobiltelefonen verkar vara svår att slita sig från och kan ha blivit människans nya bästa vän, på gott och ont”, avslutar studenterna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.