Vänd sjukfrånvaron

Bakom kostnaderna och problemen kan allt från stress, vantrivsel och en dysfunktionell arbetsmiljö dölja sig. För att få bukt med korttidssjukfrånvaron måste du se till alla symptomen.

De fyra första månaderna av 2012 var korttidssjukfrånvaron högre än någonsin tidigare. I mitten av februari 2012 sjukanmälde sig hela 5,6 procent av de anställda. En vanlig orsak till sjukfrånvaro är vård av sjukt barn i och med att många vuxna blir sjuka när barnen insjuknar. Handsprit på toaletterna kan kanske bromsa en och annan förkylning, men det finns fler saker du som arbetsgivare kan göra för att minska sjukfrånvaron. Det som krävs är ett uthålligt engagemang för hälso- och arbetsmiljöfrågor.

– Det finns inga quick fix. Arbetsgivaren kan inte gå in med vinkeln: Nu ska vi minska sjukskrivningarna, det blir en tråkig approach, säger Christin Berg, personalvetare och hälsostrateg som driver Berg och medspelare.

Prioritera rätt

Hon tar fram strategier för frisknärvaro och hjälper organisationer kartlägga var problem och möjligheter finns.

– Många kontaktar mig och undrar vad de ska göra. Men det första steget är naturligtvis att ta reda på orsakerna till att det ser ut som det gör. Korttidssjukfrånvaro kan bero på allt möjligt, allt från vinterkräksjukan till oro inför omorganiseringar.

Enligt Christin Berg är det vanligt att arbetsgivaren stirrar sig blind på problemhärdarna vid medarbetarenkäter och analyser. Då riskerar du att missa viktig information.

– Fler borde lägga energi på att titta på friskgrupperna. Där finns det mycket kunskap! Vad gör de grupperna som gör att sjukfrånvaron är låg? Är cheferna bra på att kommunicera, är stressnivån lägre? Tränar alla mer? Troligtvis är det en kombination av många faktorer. Kanske finns lösningen redan inom din organisation, tipsar hon.

Du som är vd kan gå till cheferna ute i organisationen, de som möter medarbetarna varje dag och som tar emot samtalen om sjukanmälan. Det är i de dagliga samtalen svaren om hur medarbetarna mår finns. Tänk också på vad du signalerar som vd. Berömmer du till exempel dem som är på jobbet fast de är skadade eller sjuka?

– Vissa kan uppfatta det som att kutym att jobba när man är sjuk, att man uppfattas som svag eller dålig för att man stannar hemma, säger Christin Berg.

Ett sådan kultur kan skapa mer sjukfrånvaro på sikt vilket blir ännu mer kostsamt. Det kan löna sig att våga ta tag i värderingsfrågorna, prata om hur vi påverkar varandra på jobbet och pränta in mottot ”Vi är varandras arbetsmiljö”.

Christin Berg nämner ett exempel där en arbetsplats hade problem med mycket sjukfrånvaro. Arbetsgivaren planerade att erbjuda friskvårdstimme, vilket skulle bli kostsamt.

– Det visade sig att de flesta var unga och redan tränade aktivt på fritiden. Många bodde hemma och jobbade en period för att kunna åka ut och resa. I den organisationen var det bättre att jobba med värderingsfrågor och stolthet, att få alla att inse att det påverkar Kalle och Emma när jag inte kommer till jobbet, säger Christin Berg.

Hälsostress

Fler och fler företag satsar på en hälsoprofil och kommer med önskemål om att de som söker jobbet ska ha vissa grundvärderingar kring träning och hälsa för att passa in på arbetsplatsen. En risk är att arbetsgivaren ställer för höga krav på hur individer lever sitt liv på fritiden, till exempel att överviktiga personers kompetens väljs bort i rekryteringen.

– Men arbetsgivaren kan säga ”vi har den här profilen i vårt företag, och om du vill göra förändringar i din livsstil kan vi erbjuda det här och det här”.

Att må bra på jobbet, sova bra och träna i lagom mängd är tre saker som påverkar vårt immunförsvar positivt. Men ta det lite lugnt med att kräva att alla ska springa maratonlopp.

– När medarbetare som känner sig stressade får höra att ”nu jäklar ska du ut och springa också” kan det få motsatt effekt och plussa på stressen. När det psykosociala fungerar bra, det är kanske först då man är mogen för de här aktiviteterna. Inte när folk går på knäna.

Som vd kan du vara ett föredöme visa vad som är en sund och rimlig nivå.

– Vd:n behöver inte vara den som springer snabbast eller kan allt om kost. Det handlar mer om att visa att hälsa är en viktig fråga. Delta i inspirationsföreläsningar och stegtävlingar, men du behöver inte vara den som tar flest steg, tycker Christin Berg.

Framtidsfrågan

En utmaning för framtidens friska arbetsplatser handlar om förändring. Det som skapat mest sjukfrånvaro de senaste tio åren är stressrelaterad ohälsa, både kort och långvarig. Förändringar och omorganiseringar på arbetsmarknaden brukar nämnas i sammanhanget.

– Jag har svårt att tro att det kommer vara mindre stress år 2013-2017. Förändring är det som kommer vara det konstanta. Utmaningen är att få folk rustade inför och positivt inställda till förändring som en ständig process, säger Christin Berg.

Hon tipsar företagsledare om att skaffa sig kompetens kring vad som skapar en god arbetsmiljö.

– Många tänker: Vad kan vi göra nu direkt? Känn lite lugn och tänk att det här är ett långsiktigt arbete. Fundera på: Varför jobbar vi med hälsa? Vad har vi för mål med det och vad vill vi uppnå? Att sänka sjukfrånvarokostnaderna är inte det man ska ta fasta på, utan att förstå att den stora vinsten kommer när medarbetarna mår bra.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.