Se över din laguppställning

För att bygga ett vinnande lag behöver du veta vilken planeringshorisont som behövs i olika roller och som dina kollegor och chefer klarar av. Dessutom behöver du ta reda på hur många chefsnivåer som är optimalt för din organisation.

Många företag har fel organisationsstruktur och bemanning. Bristerna ligger ofta i att medarbetare och chefer har för enkla eller för svåra uppdrag. Företaget Hemfrid har de senaste åren befunnit sig i stark tillväxt och har nu 1300 anställda. Monica Lindstedt, företagets grundare och styrelseordförande, kände en viss oro över att företaget på mellannivå inte riktigt höll jämna steg med de krav som tillväxten ställde på ledarskap och organisationsförmåga. Med företaget Enhancers hjälp kartlade Hemfrid genom intervjuer med cheferna hur organisationen egentligen fungerade. De såg över vem som rapporterade till vem och i vilka frågor, inte bara som det såg ut på papperet, utan hur det verkligen gick till. Sedan analyserades resultatet tillsammans med ledningen i en workshop.

Ha koll på chefsnivåerna

Ett annat vanligt problem är att företag har fel antal chefsnivåer. Det menar Ulf Lindberg, vd på Enhancer som hjälpt mer än 200 företag och verksamheter att ta fram en organisationsstruktur med rätt antal hierarkiska nivåer.

– Om du ska förverkliga strategin måste du definiera vad som ska göras på alla nivåer i organisationen. Dessutom måste du identifiera varje enskild anställdas mest långsiktiga och strategiska uppgift.

Ulf Lindberg utgår från Stratified Systems Theory som bland annat visar att individer har olika kapacitet och kommer till sin rätta med olika tidshorisonter. En person trivs med repetitiva, korta uppgifter, en annan tycker om att jobba mot mål som inte ska uppnås förrän om flera år. Jämför till exempel murarens jobb att gjuta grunden och byggchefens uppgift: att bygga huset. Planeringshorisonten i varje given roll bör beaktas vid rekrytering.

– Är det en person som kan tänka strategiskt? Hur långt kan du läsa spelet? Någon tänker ett schackdrag framåt, en annan ett helt parti, säger Monica Lindstedt.

Rätt person på rätt plats

Det viktiga för att skapa rätt organisation är att det är lagom långt mellan rapporteringsnivåerna och att varje person befinner sig på rätt nivå beroende på sin planeringshorisont.

– Det handlar kort sagt om hur mycket höjd man behöver för att klara sin uppgift. Det är ingen värdering av människor, utan handlar om vilken kompetens man har. Vi måste våga prata om att folk är olika. Personer ska ju komma till sin rätt och det gör de inte om de har en uppgift som är för svår eller fel, eller att de inte får utlopp för sin talang, säger Monica Lindstedt.

Hon tycker att det hjälper att tänka som en fotbollstränare. Har jag rätt laguppställning för att vinna den här matchen? Har jag rätt spelare och har jag satt in dem på rätt ställe i laget?

– Sedan säger det sig självt att spela i elitserien kräver mer av alla inblandade än om man spelar på hobbynivå, säger hon.

Risk för friktion

Om det finns för många rapporteringsnivåer i en organisation skapas friktion både i uppgifter och i relationer. Är stegen däremot för långa, uppstår brist på sammanhang och otillräcklig ledning. ”Chefen förstår inte min arbetsvardag” skulle kunna vara en typisk kommentar från den anställde. Chefen å sin sida tycker att ”medarbetaren förstår inte min strategi som jag själv tycker är glasklar”.

Monica Lindstedt gör återigen liknelsen med ett framgångsrikt fotbollslag. Beroende på liga behövs en viss laguppställning för att vinna matcherna. Likadant är det med företag.

– Traditionell tillverkningsindustri kräver en sorts organisation, ett kunskapsföretag en annan. Allt handlar om rätt person på rätt plats.

Rätt avstånd mellan chef och medarbetare

Om det är för litet avstånd mellan chefens och medarbetarens befogenheter kan medarbetaren och chefen uppleva att de trampar på varandra. När situationen är den omvända, det vill säga att medarbetaren inte är kompetent nog för rollen, då uppstår osäkerhet. Det ger en medarbetare som vill ha instruktioner, eller som inte vågar tänka själv. Du som vd kan tycka att personen är för detaljfokuserad, saknar driv eller att hen är rigid i förhållande till sitt uppdrag. De anställda i sin tur tycker att du som vd aldrig sätter sammanhang för vad de förväntas göra – och varför. När personen har rätt kapacitet för sitt jobb eller roll brukar hen känna sig stimulerad av rätt slags utmaningar. Du som vd känner att du litar på medarbetaren och medarbetaren på dig, eftersom du lyckas sätta personens roll i ett sammanhang.

– Hur duktig du än är som entreprenör eller företagsledare, kan du maximalt göra två människors jobb. För att nå resultat behöver du ett ändamålsenligt team omkring dig och du behöver ta dig en funderare på hur det ska se ut, säger Monica Lindstedt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.