Smarta arbetsplatser en styrka hos företag

Smart arbetsplats En tydlig satsning på ny teknik med insikten om vad det kan ge för arbetsmiljön.
Enligt en ny undersökning övertrumfar medelstora företag de större bolagen inom detta – vilket ger nöjdare medarbetare.

Smarta arbetsplatser en styrka hos företag

Det är nätverksbolaget Aruba som genomfört en undersökning för att se hur tekniken påverkar arbetsmiljön. Totalt omfattades 7 000 personer och i studien blev det tydliga skillnader mellan de som jobbade på medelstora företag gentemot de som var på större.

– Medelstora företag kan utnyttja sin flexibilitet som en konkurrensfördel genom att de lättare kan implementera ny teknik som ökar medarbetarnas mobilitet och produktivitet. I undersökningen ser vi att detta redan sker, men fler borde titta på möjligheterna med dagens nätverk, till exempel med avancerade analysmöjligheter, positioneringstjänster och IoT. säger Lars Kølendorf, Nordenchef för Aruba.

I studien framgår det tydligt att de som jobbar på medelstora företag ansåg att de digitala verktygen och val av teknik var bra eller mycket bra (63 procent), medan knappt hälften ansåg detsamma på de större företagen. Även arbetsmiljön ansågs bättre, och enligt Aruba kan detta ha att göra med att man på de lite mindre företagen i stor utsträckning tillåter medarbetare att ta med egen teknik.

Något som däremot inte var lika välutvecklat på de medelstora företagen var säkerhetstänket. Inte nog med att man i stor utsträckning ansåg att man själv inte var ansvarig för det – hela tre fjärdedelar hade utsatt företagets data för risker under det senaste året.

– Det finns idag smarta ai-baserade verktyg som analyserar nätverkstrafiken för att hitta avvikelser. Sådana lösningar kan larma innan det händer något som är skadligt för företaget. Att det sker automatiskt underlättar också för medelstora företag, som ibland kan ha svårt att ha tillräcklig it-kompetens internt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.