7 trender inom svenska familjeföretag

Organisationen Familjeföretag bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte. Över tre fjärdedelar av respondenterna i PwC Family Business Survey 2018 upplever att de skapat konkurrensfördelar genom att arbeta aktivt med sina värderingar.

7 trender inom svenska familjeföretag

I en tid då hållbarhet och förtroende blir allt viktigare för hur verksamheter bedrivs har familjeföretag en klar konkurrensfördel jämfört med andra företag. Det visar studien från PwC.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Svenska familjeföretagare uttrycker en optimism om framtida tillväxt. De största utmaningarna är förmågan att både locka till sig och behålla medarbetare med rätt kunskaper samt att hänga med när det gäller innovation och digitalisering, säger Pontus Tonning, SME Markets Leader, PwC Sverige.

Familjeföretag har ofta en mer långsiktig syn på verksamheten och fokuserar mer på andra värden som exempelvis värderingar och har mindre fokus på kortsiktiga finansiella mål.

Läs mer: Familjeföretag behöver externa rådgivare

Ett återkommande resultat sedan PwC började med den här studien 2002 är att många familjeföretag inte har lyckats dra nytta av de inneboende fördelarna som ägarledda bolag har genom att skapa en vinnande strategi för att säkra en långsiktig och lönsam utveckling.

– Vi är övertygade om att familjeföretagen, har en stark konkurrensfördel i dessa tider av förändring. Årets undersökning visar att det finns stora möjligheter här, säger Pontus Tonning.

Den globala studien bygger på 2 953 svar från ledande befattningshavare i familjeföretag i 53 länder, varav 78 svar från Sverige. Svaren täcker in ett brett spann av sektorer från lantbruk till IT.

Läs mer: Nya spetsutbildningar inom familjeföretagande

De 7 viktigaste slutsatserna från PwC Family Business Survey 2018

1. Positiv tillväxt

Andelen svenska familjeföretag som under de senaste 12 månaderna uppvisat tillväxt (71 procent) har minskat jämfört med 2016 (80 procent), men ligger i linje med det globala snittet på 69 procent.

Hela 83 procent av de svenska familjeföretagen förväntar sig att växa ytterligare under de närmaste två åren, vilket är likt det globala snittet på 84 procent. Företagen i Sverige är emellertid något mindre benägna att säga att tillväxten kommer att vara snabb och kraftfull (9 procent jämfört med 16 procent globalt).

Den internationella försäljningen står i nuläget för 29 procent av de svenska familjeföretagens omsättning och beräknas stå för 37 procent om fem år.

2. Innovation, talang och digitalisering

De största utmaningarna för svenska familjeföretag de närmaste två åren är desamma som kom fram 2016, det vill säga behovet av att vara innovativ för att ligga steget före och få tillgång till rätt kompetenser och kapacitet, samt digitaliseringen.

I fråga om villkor för viktiga personal och verksamhets behov är arbete med att behålla de bästa talangerna (via rekrytering av medarbetare och en miljö som gör att de stannar) avgörande för verksamheten, vilket 83 procent av de svenska familjeföretagen uppger.

3. Oförändrad affärsmodell

Två tredjedelar (65 procent) av de svenska familjeföretagen anger att de har en formell strategisk plan på medellång sikt på plats medan 15 procent saknar en strategisk plan vilket är lägre än det globala genomsnittet på 21 procent. Majoriteten förväntar sig att de kommer att ha kvar nuvarande affärsmodell, produkter och tjänster inom de närmsta åren. Bara 10 procent tror att de kommer att ha ändrat sin affärsmodell. Här ligger Sverige och Norden (9 procent) lägre än Europa.

50 procent av de svenska familjeföretagen uppger att de kommer att ta in professionell expertis som inte kommer från familjen. Det finns en liknande nivå av diversifiering i Sverige som genomsnittet, med 28 procent som bedriver verksamhet i ett flertal sektorer och på flera olika marknader där det globala genomsnittet är 26 procent.

4. Digitala utvecklingen på agendan

53 procent av de svenska familjeföretagen upplever att de kommer att ha tagit betydande steg i form av digital kapacitet under de kommande två åren, vilket är något lägre än de 57 procent som uppger detta globalt men högre än Norden på 19 procent och Europa på 25 procent.

37 procent av verksamheterna känner sig sårbara inför den digitala utvecklingen (högre än den nivå som redovisades under 2016 och de 30 procent som uppger detta globalt). 58 procent upplever att de är sårbara för en cyberattack vilket är markant högre än den globala siffran på 40 procent.

5. Fler successionsplaner

18 procent av verksamheterna har en robust, kommunicerad successionsplan. Här kan man se en ökning sedan 2016 då siffran låg på 8 procent. Globalt är siffran 15 procent och oförändrad sedan 2016. 54 procent svarar att de inte har någon successionsplan alls.

71 procent har medlemmar från nästa generation som arbetar i företaget (65 procent 2016) och 68 procent planerar att lämna över ledning och eller ägande. Globalt ligger siffrorna något lägre (44 procent har ingen plan, 65 procent av nästa generation arbetar i företaget och 57 procent planerar lämna över till nästa generation).

6. Tydliga värderingar och visioner

69 procent av de svenska familjeföretagen har en tydlig känsla av överenskomna värderingar och visioner, även om bara 42 procent har dessa värden eller en företagsvision i ett dokumenterat format.

Det finns en stark känsla av att sådana värderingar gynnar företaget, i synnerhet i fråga om förmåga att kunna behålla personal samt gällande företagets anseende. Över tre fjärdedelar upplever att deras värderingar har skapat en konkurrensmässig fördel eller ökad lönsamhet.

7. Få kvinnor i topp

Genomsnittet kvinnor med styrelseuppdrag i familjeföretag ligger på 24 procent (21 procent globalt).

Andelen kvinnor i ledningsgruppen i familjeföretag är 27 procent (24 procent globalt).

Andel kvinnor som tillhör nästa generation ligger på 28 procent (23 procent globalt).

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.