Nytt index rankar Sveriges mest innovativa företag

Organisationen I Svenskt Innovationsindex, som utvecklats av Karlstads universitet i samarbete med Norges Handelshögskola och Fordham University, USA, rankas vilket företag i Sverige som är bäst på innovation om man frågar kunderna. Indexet bygger på rankingen av innovationsgraden från

Nytt index rankar Sveriges mest innovativa företag

– Vårt innovationsindex skiljer sig från traditionella sätt att mäta innovation eftersom det utgår från kundernas perspektiv – till skillnad mot traditionella sätt som ofta utgår från aktiviteter eller kostnader internt i ett företag, till exempel patent eller FoU-kostnader, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Svenskt innovationsindex innefattar svar från cirka 13 000 kunder som rankat innovationsgraden hos 70 företag och organisationer inom ett 20-tal branscher. Indexet baseras på hur kunder upplever företags innovationsförmåga, hur attraktiva dessa innovationer upplevs och hur det påverkar kundernas lojalitet. Utöver dessa faktorer värderas företagets erbjudande, leverans, bemötande och interaktionsyta. Genom att mäta dessa variabler erhålls en bild av företags prestationer vad gäller innovation.

Läs mer: 10 tips för att skapa en innovationskultur

CTF forskar om innovation och värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov. 

– Kunder använder varor och tjänster av en anledning. Vår forskning handlar om denna anledning och hur kunder bättre kan nå de mål de har och tycker är viktiga. Vår forskning visar att kunder förväntar sig mer från företag och organisationer än en vara eller tjänst till ett lågt pris, berättar Per Kristensson. 

Indexet baseras på flera års forskning och med det hoppas Karlstads universitet, Norges Handelshögskola och Fordham University kunna sprida kunskap om innovation och skapa en ökad förståelse för hur satsningar på innovation kan leda till ökad attraktivitet och därmed bättre konkurrenskraft hos företag och organisationer.

Läs mer: Här händer det mest på innovationsfronten

Svenskt innovationsindex kommer att presenteras den 7 mars i samband med Tjänsteinnovationsdagen som arrangeras av CTF i samarbete med Handelshögskolan vid Karlstads universitet och hålls på Karlstad CCC.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.