nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Per Kristensson Foto: Linn Malmén

Nytt index rankar Sveriges mest innovativa företag

I Svenskt Innovationsindex, som utvecklats av Karlstads universitet i samarbete med Norges Handelshögskola och Fordham University, USA, rankas vilket företag i Sverige som är bäst på innovation om man frågar kunderna.

– Vårt innovationsindex skiljer sig från traditionella sätt att mäta innovation eftersom det utgår från kundernas perspektiv – till skillnad mot traditionella sätt som ofta utgår från aktiviteter eller kostnader internt i ett företag, till exempel patent eller FoU-kostnader, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Svenskt innovationsindex innefattar svar från cirka 13 000 kunder som rankat innovationsgraden hos 70 företag och organisationer inom ett 20-tal branscher. Indexet baseras på hur kunder upplever företags innovationsförmåga, hur attraktiva dessa innovationer upplevs och hur det påverkar kundernas lojalitet. Utöver dessa faktorer värderas företagets erbjudande, leverans, bemötande och interaktionsyta. Genom att mäta dessa variabler erhålls en bild av företags prestationer vad gäller innovation.

Läs mer: 10 tips för att skapa en innovationskultur

CTF forskar om innovation och värdeskapande genom tjänster med utgångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov. 

– Kunder använder varor och tjänster av en anledning. Vår forskning handlar om denna anledning och hur kunder bättre kan nå de mål de har och tycker är viktiga. Vår forskning visar att kunder förväntar sig mer från företag och organisationer än en vara eller tjänst till ett lågt pris, berättar Per Kristensson. 

Indexet baseras på flera års forskning och med det hoppas Karlstads universitet, Norges Handelshögskola och Fordham University kunna sprida kunskap om innovation och skapa en ökad förståelse för hur satsningar på innovation kan leda till ökad attraktivitet och därmed bättre konkurrenskraft hos företag och organisationer.

Läs mer: Här händer det mest på innovationsfronten

Svenskt innovationsindex kommer att presenteras den 7 mars i samband med Tjänsteinnovationsdagen som arrangeras av CTF i samarbete med Handelshögskolan vid Karlstads universitet och hålls på Karlstad CCC.

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här