nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

FOTO: Shutterstock

Så gör du en strategi – sex framgångssteg

Många små- och medelstora företag har en ostrukturerad strategiprocess och tycker att strategiarbete är både belastande och onödigt. Här är strategiexperten Elisabet Lagerstedts tips för hur du gör för att lyckas.

1 Analysera nuläget

Först behöver ni få en bra bild av nuläget.

Internt: Vilka är era styrkor och svagheter? Hur ser er affärsmodell ut? Vad har ni för rykte? Är ert erbjudande konkurrenskraftigt och relevant? Stödjer kompetenser, struktur, belöningssystem och processer ert arbete med att öka försäljningen och skapa nöjda kunder?

Externt: Hur ser ert ekosystem ut? Vilka är era konkurrenter? Vilka är era kunder och vilka mål och problem har de i sina verksamheter? Vilka förändringar sker i er industri? Påverkas ni av nya lagar? Vilka hot och möjligheter finns?

Det finns enkla verktyg som hjälp för att strukturera upp en basal nulägesanalys, till exempel PEST (eller PESTLE som en uppdaterad variant) och SWOT.

Läs även: Så skriver du tydliga styrdokument.

2 Håll koll på globala trender

Även om ni som företag inte ska arbeta med innovation eller att haka på olika trender så förändras omvärlden och det påverkar er.

Fyra starka globala trender i dag är:

• Digitalisering
• En åldrande befolkning
• Hållbarhet
• Urbanisering

Hur påverkas ert företag och era kunder av dessa trender?

3 Fundera på framtiden

Vad tror ni om framtiden? Tänk i alternativa scenarier och formulera sedan en vision – vilka vill ni vara om fem år, vilket är ert övergripande mål?

Läs även: Tips för pragmatiskt strategiarbete.

4 Utvärdera strategiska initiativ

När ni har nuläget, vision och övergripande mål klara för er är det dags att se hur ni ska ta er från punkt A till punkt B.

Håller affärsmodellen? Om inte, hur skulle den kunna förändras?

Vilka alternativa vägar finns? Vilken väg väljer vi och varför? Vilka är delmålen? Vilka investeringar behöver göras?

Vem är ansvarig? När ska det göras?

5 Förankra strategin

För att en strategi ska fungera måste alla i företaget känna till planen. Men strategin måste även accepteras och det krävs både vilja och rätt förutsättningar i organisationen för att fullt ut kunna verkställa den. Det räcker inte att ledningsgrupp och styrelse har full koll. När strategin är klar:

Diskutera i arbetsgrupperna vad strategin betyder för just den gruppen och också hur den påverkar var och en.

Vad innebär strategin i vardagen?

Vad kan gruppen och enskilda medarbetare påverka? Hur påverkar det vardagliga roller och årliga mål? Vilket stöd och vilka resurser behövs för att klara det här?

Läs även: 8 svåra frågor om ditt företags strategi.

6 Gör om – igen och igen

Idag räcker det inte att upprätta en strategi vart femte år. Strategiarbetet är en process som löpande behöver utvärderas och omvärderas.

Framförallt gäller det att löpande testa om de strategiska initiativen är rätt, och leder er rätt på vägen till ert övergripande mål.

Det är alltid billigare att misslyckas snabbt än när ni arbetat länge och genomgripande. Se därför alltid till att testa av strategiska initiativ i liten skala och snabbt få svar på om det fungerar.

Om det gör det, gå först då ut med det i större skala. 

Läs också Strategi – ofta enda tillfället att stanna upp och reflektera

Taggar:,

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här