8 svåra frågor om ditt företags strategi

Ledarskap I en artikel i Harvard Business Review presenterar Paul Leinwand och Matthias Bäumler, PwC, 8 svåra frågor som man bör ställa angående sitt företags strategi.

8 svåra frågor om ditt företags strategi

Paul Leinwand och Matthias Bäumler konstaterar att företag ofta misslyckas med att ställa de svåra frågorna kring strategi och utförande. De menar det ibland handlar om att ledare undviker frågor som de inte har svaret på. En del ledare vill inte heller prata om strategin eftersom den inte låter dem driva sina egna prioriterade satsningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Därför gäller det att bygga en ansvarskultur kring de viktigaste strategiska frågorna.

De viktigaste åtta frågorna enligt Paul Leinwand och Matthias Bäumler:

Hur vi agerar

1. Är vi på det klara med hur vi skapar värde på marknaden?

2. investerar vi i det som verkligen betyder något för det sätt som vi agerar?

Läs även: Så gör du en strategi – sex framgångssteg.

Capabilities systems

3. Kan vi lyfta fram tre till sex förmågor som gör att vi kan göra saker bättre än andra och har vi definierat hur dessa förmågor samverkar i ett system? Återspelas detta i våra strategidokument?

4. Använder alla våra affärsområden detta system? Stödjer vår organisationsstruktur och driftmodell systemet?

Produkter och service

5. Har vi definierat våra produkters och tjänsters ”sweet spot”?

Förstår vi hur man kan förstärka vårt Capabilities system på nya och oväntade arenor?

6 Passar de flesta av de produkter och tjänster som vi säljer in i vårt Capabilities system. Är våra nya produkter och förvärv utvärderade så att de passar in i systemet.

Läs även: Strategi – ofta enda tillfället att stanna upp och reflektera.

Sammanhang

7. Känner alla i organisationen till våra unika förmågor? Förstärker våra ledare dessa förmågor?

8. Kan vi vinna på våra utvalda marknader? Bidrar alla våra beslut till vårt sammanhang eller för några av dem oss bort från sammanhanget.

Paul Leinwand och Matthias Bäumler menar att man i ett företag har ett kollektivt ansvar att svara på dessa fundamentala frågor även om svaren inte är enkla eller direkt praktiska.

De hävdar att man måste skapa ett rum för den här debatten och att företagsledningen är skyldig ägare, kunder och anställda att ge klara svar om varför företaget finns till och vad man gör varje dag för att uppfylla detta syfte.

”Det är viktigt att ta fram dessa fundamentala frågor ur skuggan och sätta dem i centrum där de hör hemma”, skriver Paul Leinwand och Matthias Bäumler.

Läs även: Så skriver du tydliga styrdokument.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.