Så har det gått för den ekonomiska återhämtningen

Affärerna Sverige hör till de länder som kommit längst i sin ekonomiska återhämtning efter pandemin. Det visar en internationell jämförelse som Medlingsinstitutet har gjort. Fack och arbetsgivarorganisationer i de flesta av de jämförda länderna har aktivt bidragit till hanteringen av pandemins följder.

Så har det gått för den ekonomiska återhämtningen
I de allra flesta länderna har det förekommit en samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter och olika former av korttidsarbete har tillämpats. Foto: Adobe Stock

–Jag trodde att situationen hade hanterats på ett unikt sätt i Sverige, där arbetsmarknadens parter kraftsamlade för att hitta förhandlingslösningar. Vår jämförelse visar att Sverige inte skiljer ut sig fullt så mycket som jag trodde, säger Irene Wennemo som är Medlingsinstitutets generaldirektör.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I jämförelsen mellan 12 europeiska länder har de nordiska länderna och Nederländerna den minsta nedgången i BNP jämfört med före pandemin.

– Men även om det skett en återhämtning kan man säga att Sverige fram till nu har förlorat motsvarande ett års ekonomisk tillväxt, berättar Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Det är också de länder där hushållens konsumtion legat på en högre i nivå än i övriga länder. Det land vars ekonomi har drabbats hårdast och som också har längst kvar till en återhämtning är Spanien där BNP efter det andra kvartalet 2021 var nästan 7 procent lägre än före pandemin. I Spanien spelar emellertid minskad turism en större roll än hushållens minskade konsumtion.

I flera länder fick förhandlingar om nya löner, precis som i Sverige, förskjutas under pandemin och resultatet av de förhandlingar som genomfördes blev i flera fall lägre än vad som hade förväntats. Jämförelsen visar att lönerna fortsatt att öka i måttlig takt, inte bara i Europa utan också i de båda stora ekonomierna i världen USA och Kina.

I de allra flesta länderna har det förekommit en samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter och olika former av korttidsarbete har tillämpats.

–Hanteringen av pandemin visar tydligt vilken viktig roll arbetsmarknadens parter spelar, inte bara till vardags utan också i en krissituation, avslutar Irene Wennemo.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.