Pandemin har gjort svenskarna mer positiva till att starta eget

Affärerna Drygt var tredje anställd i Sverige har drömt om att starta eget. Under pandemin har drömmarna blivit mer påtagliga och fler är nu positiva till att våga ta steget. Egenföretagarna upplever sig också ha ett lyckligare arbetsliv i pandemi-tider än anställda.

Pandemin har gjort svenskarna mer positiva till att starta eget
Nyföretagandet i Sverige som tog rejäl fart under 2020 fortsatte även under början av 2021 enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Foto: Adobe Stock

Sifo har på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat undersökt hur svenskarnas syn på egenföretagande utvecklats under coronapandemin. Undersökningen visar att 36 procent av de som i dag har en anställning någon gång har drömt om att starta eget. För 15 procent av dessa har pandemin kommit att påverka hur man resonerar kring starta eget-planerna, och bland de vars planer påverkats uppger de flesta (58 procent) att de nu är mer positiva till att starta eget än före pandemin. Det skulle i så fall motsvara cirka 135 000 personer och om bara en bråkdel skulle våga ta steget skulle det innebära en rejäl tillväxt till de cirka 500 000 personer som är företagare idag i Sverige.

–  Anledningarna till att fler utvecklat tankarna på att starta eget till följd av pandemin är givetvis många, men många har fått en försmak på friheten att kunna styra sin tid mer själv och att det är enklare att få familjepusslet att gå ihop när man inte har behövt åka till ett kontor under pandemin, säger Anna Edshage, ansvarig för Kvadrats Göteborgskontor.

–  Just att våga ta steget är ett ganska stort hinder och fortfarande är det många som är försiktiga – ofta är det rädsla eller jante. Detta trots att det enligt min erfarenhet är få som ångrar sig. Framöver tror jag därför att fler kommer att vilja arbeta i olika nätverk under egen flagg för att behålla det sociala och kunskapsutbytet, fortsätter Anna Edshage.

Nyföretagandet i Sverige som tog rejäl fart under 2020 fortsatte även under början av 2021 enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Ökningen mellan första kvartalet 2020 och första kvartalet 2021 var 8 procent. Den utvecklingen tycks alltså kunna fortsätta. Men även om den svenska ekonomin har gått bättre än många andra europeiska länder under pandemin, har vi i en internationell jämförelse en bottenposition om man ser till entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (så kallad TEA), enligt GEM.

Undersökningen visar också att egenföretagande verkar vara vägen till lycka. Egenföretagarna i undersökningen uppger att de har ett lyckligt arbetsliv i högre grad än de anställda (88 jämfört med 81 procent). Egenföretagarna vill också jobba längre i livet än de som är anställda; 35 procent vill gå i pension i åldersspannet 60-65 år, 40 procent vill gå efter de fyllt 65 år – jämfört med de som är anställda där hela 49 procent uppger att man vill gå i pension mellan 60-65 år och 30 procent efter man fyllt 65 år.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.