Franchise en annan väg till eget företagande

Franchise Franchise växer snabbt som företagsform i Sverige. För många är det en möjlighet till ett välplanerat eget företagande, men det är också en expansiv möjlighet för företag som vill växa.

Franchise en annan väg till eget företagande
Franchise är ett växande koncept i Sverige. Foto: Stock Adobe.

Idag sysselsätter franchise företagande 150 000 människor i landet. 2006 var siffran 68 000, vilket visar på tillväxtkraften. Förklaringen är stordriftsfördelar och färdiga koncept som gör det enkelt och förutsägbart att börja sitt företagande på, menar Roland Brimow, Head of Franchise på Apoteksgruppen, med mångårig erfarenhet av företagsformen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Att ansluta sig till ett franchisesystem är att vara del av en strukturerad process där man får arbeta med ett beprövat koncept, konstaterar Roland Brimow. Man drar också fördel av att vara en del av ett redan känt varumärke, vilket många gånger bidrar till en snabbare och kortare startsträcka.

Roland Brimow är Head of Franchise på Apoteksgruppen
Roland Brimow är Head of Franchise på Apoteksgruppen. Roland Brimow är Head of Franchise på Apoteksgruppen.

Är man å andra sidan en franchisegivare eller vill bli en sådan ligger fördelen i att man fortfarande äger varumärket och att man får hjälp av lokalt förankrade entreprenörer som där var och en bygger varumärket och kedjan starkare i form av att de driver sin egen låda med den kraft och det engagemang som kommer med att driva eget. Vidare finns naturligtvis skalfördelar, som gör att man exempelvis kan upphandla bättre inköpspriser då volymerna blir större, vilket gynnar franchisetagarna men också franchisegivaren!

Måste vara lönsamt

Historiskt sett har det funnits viss kritik mot att några stora företag givit sina franchisetagare för tuffa förutsättningar, vilket lett till dålig lönsamhet och där entreprenörer slitit ut sig. Men Roland Brimow menar att mycket har förändrats till det positiva, vilket också understryks av den snabba tillväxten inom konceptet.

– Det är viktigt rent ekonomiskt att både givare och tagare ska vara lönsamma för att det ska fungera, understryker han. Är inte tagaren lönsam kommer de inte orka och vice versa!

Vad har han då för tips till franchisegivaren för att finna den magiska siffran på serviceavgiften som franchisetagarna betalar till franchisegivarna?

Han menar att man helt enkelt får räkna baklänges från intäkt av försäljning och uppåt i kedjan. Konceptet bör också vara beprövat och testat, kanske genom att givaren börjat med två, tre enheter i egen regi för att skaffa sig erfarenhet och ett ”track-record”, innan man väljer franchise som affärsmodell!

– Hur stor serviceavgiften blir varierar också mellan olika branscher så det finns ingen entydig siffra att luta sig mot som ny franchisetagare, konstaterar Roland Brimow. Men man bör vara medveten om att bara någon procent kan vara skillnaden mellan undergång och framgång.

Full insyn viktig

Som franchisegivare är det också viktigt med full insyn i franchisetagarens verksamhet för att kunna följa upp signaler och stötta om det behövs. Det är viktigt för båda parterna. Givarens uppdrag är att ge rätt verktygslåda, och tagaren att med stort engagemang driva verksamheten. I och med att det handlar om butiker så spelar också läget stor roll.

– Men hur bra och utarbetade koncepten än är så står allt och faller på hur duktig och drivande franchisetagaren är, betonar Roland Brimow.

Fördelarna är dock uppenbara. Man blir del i ett större sammanhang, får bättre inköpspriser, marknadsföring, stöd med allt det administrativa som annars kan vara klurigt att få kläm på som egenföretagare. Som franchisegivare vill man supporta franchisetagaren med allt som händer bakom kulisserna, så franchisetagaren kan fokusera på kunderna och på att bygga ett framgångsrikt team. Och självklart finns upparbetade rutiner och policys för det mesta. Nackdelen kan däremot kanske upplevas vara att man får en viss begränsad frihet, så ett franchisesystem passar inte alla. Och utmaningen för givaren är naturligtvis att hitta rätt drivande personer som ändå ser fördelar med den övergripande styrningen i form av upplägg och varumärke.

Vara klar över vad som gäller

Roland Brimow menar att det också är viktigt för franchisetagaren att vara medveten om vad som förväntas och vilka ramar som gäller. Ett tips är att undersöka detta noga innan man eventuellt går in i ett affärsförhållande.

– Man bör ta referenser från andra franchisetagare i kedjan och göra sin hemläxa ordentligt, säger Roland Brimow. Det gäller att gå igenom kalkylerna ordentligt och se att man blir lönsam trots avgiften.

Tips till blivande franchisetagare

 1. Ta reda på så mycket som möjligt kring konceptet och den kedja du kopplas till. Kolla referenser med andra tagare.
 2. Ta reda på så mycket som möjligt kring konceptet och den kedja du kopplas till. Kolla referenser med andra tagare.
 3. Fundera om du vill jobba under de tydliga ramar och begränsningar ett franchisekoncept innebär.

Fakta

 • Franchise sysselsätter idag över 150 000 människor i Sverige, år 2006 var den siffran 68 000.
 • Franchise har över 35 000 franchisetagare idag, år 2002 var den siffran 9 000.
 • Omsätter över 300 miljarder per år idag, år 2006 var den siffran 67 miljarder.
 • Det finns över 800 franchisekoncept i Sverige.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.